Aktualizacja interaktywnej mapy dla inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański [8 września 2021]

[8 września 2021]
[Ratujmy Las Mokrzański]
Aktualizacja interaktywnej mapy dla inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański do wersji 2.0
  • do mapy dodano warstwy obserwacji i stanowisk ptaków w Lesie Mokrzańskim, wykonane przez ornitologów współpracujących z inicjatywą

Link do mapy: https://arcg.is/1azXqz1

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”