Raport z realizacji projektu

Fundacja Las Naturalny, w okresie od grudnia 2020 r. do lipca 2021 r. realizowała projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las”.

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli zatroskanych o las w swoim sąsiedztwie, aktywistów rozpoczynających swoją działalność, lokalnych liderów oraz aktywistów organizacji społecznych, zajmujących się ochroną środowiska.

W projekcie uczestniczyło 19 inicjatyw obywatelskich z całej Polski. W każdej z nich wytypowaliśmy osoby kluczowe, które oficjalnie stały się uczestnikami projektu. W projekcie uczestniczyło 40 osób kluczowych oraz osoby im towarzyszące, w codziennych działaniach.

Adresatami projektu byli też mieszkańcy wsi, miasteczek oraz największych aglomeracji w Polsce, zatroskani przyszłością pobliskiego lasu oraz zaangażowani w inicjowanie zmian systemowych, które mają na celu doprowadzenie do większej decyzyjności i sprawczość obywateli Polski, w sprawie zarządzania lasami (aspekty społeczne i przyrodnicze)

Bezpośredni link: Raport z realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z realizacji projektu: