Największy HCVF 6 w Polsce – Las Mokrzański pod Wrocławiem utrzymał swój status! [27 października 2021]

[27 października 2021]
Największy HCVF 6 w Polsce – Las Mokrzański pod Wrocławiem utrzymał swój status!
Co to oznacza?
– Mieszkańcy mają formalną podstawę do negocjowania sposobu, w jaki prowadzona jest gospodarka leśna.
– Leśnicy mają obowiązek konsultowania oraz uwzględniania postulatów dotyczących ograniczenia wycinki drzew w lesie.
Gratulacje dla lokalnych samorządów i organizacji społecznych za aktywny udział w konsultacjach ogłoszonych przez Nadleśnictwo Miękinia, pomimo wątpliwości dotyczących dotrzymania Standardu FSC przez leśników, przeprowadzających konsultacje w przyjętym trybie.
[źródło: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/jxgSrHPr8DXa/content/informacja-o-przeprowadzonych-konsultacjach-spolecznych?fbclid=IwAR1vK8ngWENdD5nwrXjRmyH7102sQYTXT0xKPJKdKeTbzNe0fxXf9ndEk2I]
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie lasów HCVF 6 w Nadleśnictwie Miękinia

W dniu 10 marca 2021r. Nadleśnictwo Miękinia zamieściło na stronie internetowej nadleśnictwa ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych w sprawie lasów HCVF 6. W dniu 10 marca 2021r. ogłoszenie zostało wysłane drogą elektroniczną do przedstawiciela Komitetu Ratujmy Las Mokrzański. W dniu 11 marca 2021r. ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikami zostało wysłane pocztą tradycyjną do gmin położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. W dniu 12 marca 2021r. informacja do gmin została wysłana również pocztą elektroniczną.

Postępowanie odbywało się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie zgłoszenia przedstawicieli lokalnych społeczności były skladane w terminie do dnia 9 kwietnia 2021r. Wpłynęły 23 zgłoszenia od:

1. Towarzystwo Miłośników Ślęży „Ślężańscy”

2. Urząd Gminy Kostomłoty

3. Muzeum Ślężańskie

4. Stowarzyszenie „Aktywni Razem”

5. Wspólnota lokatorska Pejzażowa 1-11 Wrocław

6. Urząd Miasta i Gminy Sobótka

7. Sołtys wsi Wróblowice

8. Komitet Społeczny Ratujmy Las Mokrzański

9. Sołectwo Sulistrowice

10. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce”

11. Sołtys wsi Wilkszyn

12. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

13. Fundacja FOTA4Climate

14. Fundacja Nowa Obecność

15. Ślężański Ośrodek Kultury

16. Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody

17. Stowarzyszenie RAZEM dla Ziemi Średzkiej

18. Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju Środowiska Lokalnego Mrozovia

19. Osiedle Maślice

20. Wrocławskie Koło Partii Zieloni

21. Fundacja „Maciek Biega”, organizator imprez biegowych

22. Radna Gminy Miękinia Monika Szymanowska

23. Stowarzyszenie Dębowa Kraina

Nie wpłynęły wnioski po terminie.

Zgłoszenia, zgodnie z ogłoszeniem o konsultacjach, zostały zweryfikowane pod względem poprawności oraz w oparciu o analizę dowodów.

Drugi etap konsultacji: w dniu 10 maja 2021r. pocztą tradycyjną oraz drogą elektroniczną wszystkie nadesłane zgłoszenia wraz z protokołem weryfikacji nadleśnictwa zostały przekazane do gmin z prośbą o wskazanie do dnia 10 czerwca 2021r. w odniesieniu do przesłanych zgłoszeń obszarów ważnych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF 6).

Miasto Wroclaw e-mailem w dniu 24 maja 2021r. zwróciło się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia zgłoszeń. W dniu 1 czerwca 2021r. z prośbą o wydłużenie terminu składania zgłoszeń wystapiła gmina Miękinia. Nadleśnictwo przychyliło się do ww. wniosków przedłużając termin złożenia zgłoszeń do dnia 30 czerwca 2021r.

W terminie do 10 czerwca 2021r. wpłynęły do nadleśnictwa zgłoszenia z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz Urzędu Gminy Kostomłoty. W terminie do 30 czerwca 2021r. wpłynęły do nadleśnictwa zgłoszenia z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy Miękinia.

Nadleśnictwo Miękinia uwzględniło zgłoszenia przesłane przez gminy i wyznaczyło kategorię HCVF6 dla terenów leśnych w granicach według wskazań gmin – mapa w załączniku.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny