Podstawy prawne kontroli realizowanej przez obywateli, wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe [5 października 2021]

[5 października 2021]
Podstawy prawne kontroli realizowanej przez obywateli, wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Poniżej pismo otrzymane od GDLP w Warszawie w 2015 r. oraz opinia prawników ze Stowarzyszenia Sieć Watchdog Polska z 2015 r., w sprawie określenia podstaw prawnych monitorowania przez obywateli, jak funkcjonują Lasy Państwowe.
Wybrane rekomendacje GDLP:
  1. Realizacja i tryb realizacji projektów kontroli obywatelskiej nie są regulowane w sposób szczególny przepisami prawa, stąd ich realizacja może odbywać się na podstawie przepisów ogólnych dotyczących wszystkich obywateli.
  2. Obywatelskie wizje terenowe dotyczące funkcjonowania Lasów Państwowych: mogą one być wykonywane na podstawie przepisów ustawy o lasach.
  3. Osoby wykonujące obywatelskie wizje terenowe mogą przebywać w lesie zgodnie z art 26 ustawy o lasach.
  4. Wyniki kontroli obywatelskiej mogą być przekazywane właściwym organom Lasów Państwowych w postaci skarg i wniosków na podstawie Kpa.
  5. Wyjaśnienia GDLP dotyczą, co oczywiste, wszelkich projektów kontroli obywatelskiej, w tym również tych finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny