PRZEDSTAWIENIE PUNKTU WIDZENIA STRONY SPOŁECZNEJ, NA PRZEBIEG PROCEDURY USTANOWIENIA HCVF 6 W LESIE MIEJSKIM ORAZ AUDYTU FSC W NADLEŚNICTWIE GIŻYCKO [24 października 2021]

[24 października 2021]
PRZEDSTAWIENIE PUNKTU WIDZENIA STRONY SPOŁECZNEJ, NA PRZEBIEG PROCEDURY USTANOWIENIA HCVF 6 W LESIE MIEJSKIM ORAZ AUDYTU FSC W NADLEŚNICTWIE GIŻYCKO
PRESENTATION OF THE SOCIAL SIDE POINT OF VIEW ON THE PROCEDURE OF HCVF 6 ESTABLISHMENT IN THE CITY FOREST AND FSC AUDIT IN THE GIŻYCKO FOREST INSPECTORATE
➡️(…) Natomiast okazało się, że ten zapis został zlekceważony, i my zostaliśmy zlekceważeni (tak samo, jak ci ludzie na Borneo i w Amazonii).
➡(…)On the other hand, it turned out that this provision was disregarded, and we were disregarded (just like those people in Borneo and the Amazon).
W dniu 19 października 2021r., w ramach dialogu społecznego Grupy roboczej powołanej do rozmów z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie Lasu Miejskiego, odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Giżycko.
W spotkaniu wzięli udział:
– Wójt Gminy Giżycko, pan Marek Jasudowicz;
– Przedstawiciel Gminy Giżycko, Referat Rozwoju Gospodarczego, ochrona środowiska, pan Artur Pawlukowski;
– Burmistrz Giżycka, pan Wojciech Iwaszkiewicz;
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, pan Krzysztof Dąbkowski;
– Przedstawiciel Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko, pan Piotr Kwiatkowski;
– Przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo Dzikie Mazury, pan Andrzej Sulej;
– Przedstawicielka Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska, pani Iwona Dorywalska;
– Przedstawicielka Fundacji Las Naturalny, pani Agnieszka Krukowska;
– Przedstawiciel Fundacji Las Naturalny, pan Adrian Grzegorz.
AGENDA SPOTKANIA:
1. Przedstawienie punktu widzenia strony społeczno-samorządowej na przebieg procedury ustanawiania HCVF6 oraz audytu w Nadleśnictwie Giżycko.
2. Przedstawienie punktu widzenia strony społeczno-samorządowej na dialog z Nadleśnictwem Giżycko w kwestiach cięć sanitarnych.
3. Omówienie sposobu realizacji przez Nadleśnictwo Giżycko postulatów społecznych dotyczących modernizacji stawów.
4. Omówienie kwestii podziału wydzielenia 21d i zawarcie porozumienia w sprawie nowo powstałych wydzieleń.
5. Omówienie prac gospodarczych planowanych na 2022 r. i zawarcie porozumień dotyczących poszczególnych wydzieleń.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny