Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Chojnów do wersji 1.7 [20 grudnia 2021]

[20 grudnia 2021]
Informacja dla grupy Alarm dla Klimatu: Aktualizacja interaktywnej mapy do wersji 1.7
Zgodnie z prośbą, została wykonana aktualizacja interaktywnej mapy o dane przestrzenne (koordynaty) zaczerpnięte z opinii specjalistycznej z 2015 r., w której znalazły się lokalizacje drzew w Piasecznie, z gatunkiem Pachnica dębowa.
Lista zmian:
– dodano warstwę „Dęby z Osmoderma eremita (NGO2021)”, która zwiera lokalizację zinwentaryzowanych w 2015 r. drzew z obecnością pachnicy dębowej
– usunięto nieaktywne/ niedziałające dane katastralne w formacie warstw WMS
– usunięto warstwę podglądu codziennych zdjęć satelitarnych misji Sentinel