Rozpoczęcie projektu „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w partnerstwie z Fundacją Las Naturalny, rozpoczynają projekt pn. „Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych”. 

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla kilkudziesięciu grup w całej Polsce w dążeniach do współdecydowania o sposobie zarządzania lasami.

W ramach projektu grupy otrzymają:

 • konsultacje telefoniczne i mailowe;
 • intensywne wizyty terenowe oraz szkolenia ekspertów;
 • przygotowanie dokumentacji projektowej dla form ochrony przyrody;
 • Teczkę Projektową z pełną dokumentacją dotyczącą między innymi ochrony przyrody, gospodarki leśnej;
 • Scenariusze ochrony lasu, gotowe do adaptacji i wdrożenia lokalnie;
 • mapę interaktywną na smartfona;
 • indywidualne, intensywne szkolenia na miejscu, między innymi z leśnictwa i rozpoznawania wartości przyrodniczych/ społecznych lasu;
 • przygotowaną wspólnie kampanie medialną;
 • szkolenia medialne;
 • wsparcie w budowaniu grupy/ angażowaniu polityków i samorządów;
 • wsparcie mediatora w rozmowach z zarządcą lasu.

Ponadto w ramach projektu, Fundacja Las Naturalny przewiduje realizację dwuletnich działań związanych z przyszłością Lasu Miejskiego koło Giżycka:

 • koordynacyjnych,
 • aktywizujących wolontariuszy oraz społeczność lokalną Giżycka

Działania aktywizujące, będą miały na celu wzmocnienie odpowiedzialności społecznej za Las Miejski, wzmocnienie sprawczości mieszkańców Giżycka w sprawie przyszłości Lasu Miejskiego.

Koordynacja będzie dotyczyła utrwalenia dialogu, jaki jest prowadzony pomiędzy stroną społeczno- samorządową a Lasami Państwowymi, na temat planowanych prac gospodarczych w Lesie Miejskim.

Nagranie ze spotkania otwierającego projekt