SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PROJEKT „CENTRUM WSPARCIA DLA LOKALNYCH LEŚNYCH GRUP STRAŻNICZYCH” [22 grudnia 2021]

[22 grudnia 2021]
SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PROJEKT „CENTRUM WSPARCIA DLA LOKALNYCH LEŚNYCH GRUP STRAŻNICZYCH”
I. Powitanie uczestników webinaru, przedstawienie projektu – Adrian Grzegorz (nagrywane)
II. Stan dialogu PGL LP z grupami społecznymi – Antoni Kostka (nagrywane)
III. Doświadczenia w realizacji poprzedniego podobnego projektu – Adrian G. („Wsparcie profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las”) (nagrywane)
IV. Anna Treit – doświadczenie (nagranie wyłączone)
V. Dyskusja z grupami / pytania (nagranie wyłączone)
Link: https://youtu.be/ruiBMc6Y8Q4