Szybkie wsparcie dla grupy „Las Rokitnicko- Miechowski” [27 grudnia 2021]

[27 grudnia 2021]
Szybkie wsparcie dla grupy „Las Rokitnicko- Miechowski”
W związku z trwającymi do 11 stycznia 2022 r. konsultacjami publicznymi nad nowym planem urządzenia lasu nadleśnictwa Brynek, grupa „Las Rokitnicko- Miechowski” poprosiła o pilne wsparcie w formułowaniu postulatów. W związku z tym poprosiliśmy Magdalena Gościniak o odpowiedzi na następujące pytania:
  • jaki las chcesz chronić z podaniem nadleśnictwa, leśnictwa, oddziałów leśnych, wydzieleń leśnych?
  • kto korzysta z usług ekosystemowych tego lasu?
  • dlaczego ten las jest ważny dla ciebie, dla samorządu, dla mieszkańców, dla instytucji, podmiotów, organizacji – korzystających z niego?
  • co zagraża ze strony nowego planu urządzenia lasu usługom ekosystemowym z których korzystają (i są dowody na to że korzystają) powyższe podmioty oraz mieszkańcy i ty?
  • jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na powyższe pytanie, to napisz, co mogłoby zagrozić usługom ekosystemowym. Podaj oddziały leśne, które są kluczowe pod kątem wartości społecznych i/lub przyrodniczych (trasy spacerowe, miejsca gdzie ludzie przychodzą, stare ciekawe fragmenty lasu)
Narzędzia: mapa Bank Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy Na tej mapie, wskaż obszary (zrób zrzut ekranu). Po lewej naciśnij choinkę > kliknij na dowolne wydzielenie leśne w twoim lesie > zapisz do .pdf tabelę, która się pokaże na ekranie > odczytaj z tabeli leśnictwo, oddział leśny, wydzielenie. Wyślij nam tego .pdf. Powyższe zrób dla każdego fragmentu lasu (wydzielenia leśnego), które ma kluczowe usługi ekosystemowe. Opisz swoimi słowami każdą tabelę: dlaczego ten fragment lasu jest ważny i dla kogo)
Razem z Piotrkiem na podstawie wszystkiego co napisałem powyżej, postaramy się od 3 stycznia usiąść i przygotować poprawne merytorycznie uwagi do nowego pulu.
Od grupy „Las Rokitnicko- Miechowski” otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:
1. – jaki las chcesz chronić z podaniem nadleśnictwa, leśnictwa, oddziałów leśnych, wydzieleń leśnych
szczegółowo – chcę chronić obszar moich spacerów. Teren od Wieszowej (dawna Cegielnia) przez Zabrze-Rokitnicę, Zabrze-Helenkę, Zabrze-Osiedle Młodego Górnika, Bytom-Miechowice po Nową Dąbrowę Miejską (restauracja Pod Dębem i przystanek kolei wąskotorowej, najstarszej nieprzerwanie działającej kolei wąskotorowej w Europie!)
ogólnie – lasy Nadleśnictwa Brynek; na północy będzie KATASTROFA, popatrzcie – https://www.nadlesnictwobrynek.pl/plan-ciec-od-2022-do-2031-roku
2. – kto korzysta z usług ekosystemowych tego lasu,
„Usługi ekosystemowe” to nie jest pojęcie dla ludzi!
szczegłowo – mieszkańcy Zabrza-Rokitnicy, Zabrza-Helenki, Zabrza-Osiedle Młodego Górnika, w ogóle mieszkańcy Zabrza, bo wiele osób tu przyjeżdża na spacery (chłopaki, to są ponad stuletnie założenia leśne, ze ścieżkami, punktami widokowymi, las HCVF-6 jak nic! Dawna mapa (1928 rok!): https://polska-org.pl/8208313,foto.html?idEntity=8206426 Tu ludzie przyjeżdżali od zawsze! Jesteśmy na Górnym Śląsku, tu mieszkają rodziny od 300 lat! Korzystanie z tego lasu jest wpisane w geny!
ogólnie: Specyfika Górnego Śląska jest taka, że tu się zwyczajowo spędza czas w lesie. My nie jesteśmy miejscy. Każde ze śląskich miast ma dużo zieleni, a Zabrze ma to szczęście, że otaczają je od północy lasy!
3. – dlaczego ten las jest ważny dla ciebie, dla samorządu, dla mieszkańców, dla instytucji, podmiotów, organizacji – korzystających z niego
Co to jest za pytanie? Las jest ważny, bo jest! Odpoczywam w nim, zwiedzam go, odwiedzam moje ulubione drzewa, oglądam latem świetliki, zimą ropy zwierząt. Tu jest ogromna historia. Tu jest ława różana z 1888 roku, pozostałości źródła różanego. Tu jest gaj pamięci mieszkańców Rokitnicy, którzy zginęli w I Wojnie Światowej, pomnik zniszczono ale drzewa, które pod korzeniami mają tabliczki z nazwiskami i datą jeszcze rosną (chyba, dawno nie byłam w tamtym obszarze, on oczywiście nie jest oznakowany, trzeba szukać!) >> https://historia-zabrza.pl/gaj-pamieci-zolnierzy-z-rokitnicy-poleglych-w-i-wojnie-swiatowej/?fbclid=IwAR1o9nvMXZaTIN3oMW-WpQ1mMAmvFiZLtUzTC29DbaJwzs8blFgJJXnPv40 Samorząd ma ten las w […] Samorząd w ogóle ma zieleń w pogardzie.
4. – co zagraża ze strony nowego planu urządzenia lasu usługom ekosystemowym z których korzystają (i są dowody na to że korzystają) piowyższe podmioty oraz mieszkańcy i ty
Leśnicy zagrażają! Wyrżnęli buki Tiele-Wincklerów, ponad 100-letnie (załączam zdjęcie). Wyrżnęli drzewa przy „dużej” pętli, od strony Meichowic (Bytom ma wyznaczone ścieżki spacerowe, trzy pętle > https://www.slaskie.travel/nature/1019412/111111111111111111113 https://www.slaskie.travel/route/1019710
5. – jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na powyższe pytanie, to napisz, co mogłoby zagrozić usługom ekosystemowym. Podaj oddziały leśne, które są kluczowe pod kątem wartości społecznych i/lub przyrodniczych ( trasy spacerowe, miejsca gdzie ludzie przychodzą, stare ciekawe fragmenty lasu.
„Usługi ekosystemowe” – wrrrrrr! Co to jest za język? Cały ten las jest jedną wielką trasą spacerową, tu się wychodzi do lasu na cały dzień! Na serio, chłopaki. I serce mnie boli, bo ten las znika. Kawałek po kawałku…
Dodatkowe odpowiedzi dla Magdalena Gościniak:
Piszesz:
Mój osobisty cel, to jest HCVF-6 na terenie całego dawnego lasu Tiele-Wincklerów w Rokitnicy i Miechowicach, po Dąbrowę Miejską na północy, Osiedle Młodego Górnika na południu, d. Cegielnię w Wieszowie na zachodzie i dawny Pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach na wschodzie.
Do zrobienia?
Jutro idziecie do leśniczego. Niech wam da:
– zestawienie prac gospodarczych przewidzianych dla tego terenu w formie tabelarycznej (plik excel, nie żaden skan czy pdf) w formie, jak w załączniku do tego maila
– zestawienie lasów ochronnych, już po uwzględnieniu uwag strony samorządowej, wraz z pismami samorządu, w odpowiedzi na konsultacje rozmieszczenia lasów ochronnych, jakie odbyły się w ramach konsultacji tego PUL. Format pliku jak wyżej
– zestawienie lasów HCVF, w tym HCVF 1.2 (ostoje zwierząt). To dane wrażliwe, ostoje ptaków drapieżnych, więc powiedz, że nie będziesz tego nigdzie publikować. Format pliku jak wyżej
– wyniki konsultacji rozmieszczenia lasów HCVF (konsultacji przeprowadzonych w ramach tego PUL, lub po prostu ostatnich, jakie były przeprowadzone) wraz z kopiami uwag strony społecznej i samorządowej (Gminy, Miasto) do tych konsultacji
– kopie (skany) wszelkich uwag, jakie wpłynęły dotychczas do projektowanego PULu, od strony społecznej i samorządowej.
Część powyższych rzeczy może mieć Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Jeśli leśniczy tak powie, to poproś leśniczego, żeby załatwił brakujące dokumenty. W załączniku jest plik. W takiej a nie innej formie potrzebuję dane. Idziesz do leśniczego w trybie 'niezwłocznego dostępu do informacji publicznej’. Jeśli nie będzie chciał dać materiałów od ręki, to powiedz, że przychodzisz w ramach trwających konsultacji.
Gdy dzisiaj dowiemy się, jakie prace leśnicy planują, to wówczas przygotujemy wspólnie postulaty. Spiszemy je w formie petycji i trzeba będzie przejść się po domach, żeby zebrać podpisy.