Informacja dla grupy Alarm dla Klimatu: Aktualizacja interaktywnej mapy do wersji 1.7 [14 stycznia 2022]

[14 stycznia 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Informacja dla grupy Alarm dla Klimatu:

Aktualizacja interaktywnej mapy do wersji 1.7.

Zgodnie z prośbą, została wykonana aktualizacja interaktywnej mapy o dane przestrzenne (koordynaty) zaczerpnięte z opinii specjalistycznej z 2015 r., w której znalazły się lokalizacje drzew w Piasecznie, z gatunkiem Pachnica dębowa.

Lista zmian:– dodano warstwę „Dęby z Osmoderma eremita (NGO2021)”, która zwiera lokalizację zinwentaryzowanych w 2015 r. drzew z obecnością pachnicy dębowej- usunięto nieaktywne/ niedziałające dane katastralne w formacie warstw WMS- usunięto warstwę podglądu codziennych zdjęć satelitarnych misji Sentinel

Link: https://arcg.is/1r1zDi0

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny