Informacja dla grupy Alarm dla Klimatu Piaseczno. Zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Chojnów do wersji 1.8 [14 stycznia 2022]

[14 stycznia 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Informacja dla grupy Alarm dla Klimatu.

Zaktualizowano interaktywną mapę Nadleśnictwa Chojnów do werasji 1.8. Dodano warstwy prac gospodarczych planowanych na rok 2022 oraz na I kwartał 2022 r. Lista zmian:

  • dodano warstwę „Prace gospodarcze na 2022 r. (PGLLP2022);
  • dodano warstwę „Prace gospodarcze planowane na styczeń- marzec 2022 r. (PGLLP2022);
  • dodano warstwy: Granice Nadleśnictwa Chojnów (BDL2022), Leśnictwa (BDL2022), Oddziały leśne (BDL2022), Wydzielenia leśne (BDL2022)
  • usunięto niedziałające warstwy codziennych zdjęć satelitarnych misji Sentinel;
  • podano link do rekomendowanej przez ESRI aplikacji mobilnej- FieldMaps.
  • zmieniono etykietę dla warstwy „Lasy w wieku powyżej 100 lat (BDL2020)” na właściwą

Link: https://arcg.is/m5byC

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny