Interaktywna mapa Nadleśnictwa Grotniki [17 stycznia 2022]

[17 stycznia 2022]

[Inicjatywa Protest Porszewice]

Interaktywna mapa Nadleśnictwa Grotniki

Na początku 2021 r. powstała interaktywna mapa Nadleśnictwa Grotniki. Mapa została opracowana dla leśnictw: Głowno, Bełdów, Sokolniki. Mapa zawiera 18 warstw tematycznych, w tym nieaktualne już plany gospodarcze na 2021 r.

https://arcg.is/1q5Sz1

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny