OPINIA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LASÓW HCVF I ONG W NADLEŚNICTWIE DOJLIDY [17 stycznia 2022]

[17 stycznia 2022]

[Inicjatywa SupraśLas i „Ratujmy Las Turczyński”]

Opinia w sprawie konsultacji społecznych lasów HCVF i ONG w Nadleśnictwie Dojlidy

Instrukcje: w przypadku siedliska 91D0-5 – borealna świerczyna bagienna (Sphagno girgensohnii piceetum), które jest w kategorii lasów HCVF 3.1, leśnicy z nadleśnictwa Ełk, Borki, Czerwony Dwór, w wyniku mojej interwencji w 2016 r., poprzedzonej uzyskaniem oficjalnej opinii FSC w Bonn, przeprowadzili inwentaryzacje przyrodnicze i zgodnie ze Standardem FSC i w oparciu o wyniki przeprowadzonej inwentqaryzacji, wszystkie te siedliska będące w stanie zachowania C- zostały zdjęte z kategorii HCVF 3.1. Pytanie: kto zrobił inwentaryzację i czy była zrobiona obiektywnie- tego możemy dowiedzieć się wnioskując o raport z opracowania. Taki raport będzie jednak chroniony prawem autorskim i leśnicy powołają się na te prawo. To jest wątek sprzed kilku lat, który dotyczył złego zakwalifikowania siedliska 91D0-5 do HCVF 3.2 a nie do HCVF 3.1- co wykluczałoby możliwość ingerencji gospodarki leśnej.

W przypadku zdjęcia wydzielenia z listy lasów referencyjnych (RSA), który jest Lasem Mieszanym bagiennym według typologii leśnej, jest bardzo prawdopodobne, że takie działanie było spowodowane wynikami audytu w kwietniu 2021 r. oraz poprzedzone inwentaryzacją przyrodniczą wykonaną na zlecenie nadleśnictwa. Po usunięciu wydzielenia z listy lasów referencyjnych, możliwa będzie ingerencja gospodarki leśnej. W typie siedliskowy, LMb zwykle praktykuje się trzebieże oraz [rębnię przerębową V].

W tej chwili, po ostatnim audycie w RDLP Białystok, została wniesiona niezgodność w związku z rębniami w lasach wodochronnych. Leśnicy, licząc że przejdzie to bez echa, przeadresowują i dzielą na pół wydzielenia w taki sposób, żeby zdjąć status lasu wodochronnego z części wydzielenia, które już jest wycięte, a dzięki temu, udowodnić na następnym aucycie FSC dla zespołu audytowego, że tak naprawdę rębnie były wykonane wcale nie w lasach wodochronnych i to co wycięli, wcale nie było lasem wodochronnym.

W ten sposób, niezgodność zostanie zamknięta w trakcie najbliższego audytu a leśnicy na wszystkich przeadresowanych wydzieleniach będą kontynuować rębnie.

Co jest prawdopodobne: leśnicy niemal na 100 % po zakończeniu audytu ale i w ramach tych konsultacji, dzielą na pół wydzielenia stanowiące lasy wodochronne, nawet jeśli zaplanowali ale jeszcze nie zrealizowali rębni zupełnych w tych lasach. Takie postępowanie ma również doprowadzić do zamknięcia niezgodności, jaką wniósł zespół audytowy w kwietniu 2021 r.

Co należy zrobić (siedliska 91D0-5 i kategoria HCVF 3.1): Jeśli leśnicy zdejmą z 91D0-5 kategorię HCVF 3.1, opierając się na przesłankach/ własnych lub zleconych inwentaryzacjach twierdzących, że te siedlisko przyrodnicze Natura 2000 jest w stanie zachowania C, to wówczas wejdą tam z pracami gospodarczymi typu trzebież późna i rębnia V. Trzeba przy wsparciu eksperta hydrologa i siedliskoznawcy, zweryfikować czemu kategoria HCVF 3.1 jest zdejmowana z tych siedlisk. Jeśli samo siedlisko 91D0-5 znika z najnowszych danych przedstawionych przez leśników, wówczas wiemy, że została przeprowadzona inwentaryzacja i w trakcie tej inwentaryzacji, uznano, że „to jednak nie jest siedlisko 91D0-5”. Oczywiście zakładamy jak najgorszy scenariusz, który przewiduje, że to kłamstwo napisane na zlecenie Lasów Państwowych.

Co należy zrobić – (lasy wodochronne HCVF 4.1): jeśli leśnicy zdejmą status lasu wodochronnego z lasów, w których zaplanowali rębnie zupełne, czyniąc to na fałszywych przesłankach, to w trakcie najbliższego audytu, zespół audytowy zamknie niezgodność wniesioną w kwietniu 2021 r. i lesnicy dalej będą ciąć cenne lasy wodochronne, tylko że już nie posiadające kategorii lasu wodochronnego. Trzeba zweryfikować na przykładzie conajmniej 3 nadleśnictw, czy faktycznie wydzielenia są przeadresowywane w taki sposób, żeby pozbawić lasy wodochronne ich statusu. Zebrane dane trzeba będzie przedsrtawić na najbliższym audycie.

Co można osiągnąć ?: jeśli uda się dobrze udokumentować precedens przeadresowywania wydzieleń leśnych stanowiących lasy wodochronne, na podstawie fałszywych przesłanek, wówczas Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, może mieć zawieszony certyfikat.

Co stracimy, jeśli nic nie zrobimy ?: wszystkie lasy wodochronne w których leśnicy zaplanowali rębnie zupełne zostaną wycięte w całości lub w połowie, w zależności od tego jakich argumentów i metod użyli do przeprowadzenia działań korygujących zaleconych przez zespół audytowy w kwietniu 2021 r. Mogą to być:

  • wycięcie rębnią zupełną połowy lasy wodochronnego, który został pozbawiony tego statusu w wyniku podziału wydzielenia na pół;
  • wycięcie rębnią zupełną całego lasu wodochronnego, jeśli uznano, że nie jest to las wodochronny;
  • wejście z trebieżami i rębniami do priorytetowego dla Wspólnoty Europejskiej siedliska Natura 2000 – borealnej świerczyny bagiennej, poprzez obniżenie stanu zachowania z B do C;
  • zdjęcie z listy siedlisk przyrodniczych Natura 2000 niektórych wydzieleń w których występuje borealna świerczyna bagienna, w celu umożliwienia w zgodzie ze Standardem FSC, prowadzenia w nich gospodarki leśnej.

Dodatkowe materiały:

Raport z audytu recertyfikacyjnego, jaki został przeprowadzony w kwietniu 2021 r. w RDLP Białystok. Raport zawiera opis wniesionej niezgodności RN/01(str.6), RN/02(str.8) oraz obserwacji OBS: 01/21 (str.13).:

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny