Powstała interaktywna mapa Nadleśnictwa Brynek [5 stycznia 2022]

[5 stycznia 2022]
Informacja dla grupy „Las Rokitnicko- Miechowski”
Powstała interaktywna mapa Nadleśnictwa Brynek do użycia na komputerze i smartfonie. Mapa zawiera 49 warstw tematycznych, w tym warstwy zawierające informację o:
  • planowanych rębniach i trzebieżach w nowym Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Brynek na lata 2022- 2031 (dane zaczerpnięte z projektu planu poddanego konsultacjom publicznym do dnia 11 stycznia);
  • warstwę planowanych rębni w nowym Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Brynek na lata 2022- 2031, ze wskazaniem planowanego pozyskania drewna w m3;
  • lokalizację lasów ochronnych, (dane z Banku Danych o Lasach);
  • lokalizację najstarszych fragmentów lasów, (dane z Banku Danych o Lasach);
  • podział lasów ze względu na dominujący gatunek drzewa, (dane z Banku Danych o Lasach);
  • siedliska przyrodnicze Natura 2000, (dane z Banku Danych o Lasach);
  • dane z serwera Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotyczące form ochrony przyrody.