AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY – Alarm dla klimatu Piaseczno [7 lutego 2022]

[7 lutego 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Zaktualizowano interaktywną mapę do wersji 2.0, pomocną w działaniach grupy Alarm dla klimatu Piaseczno.

Dodano 9 nowych warstw tematycznych, pozyskanych ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie:

  • Ekosystemy referencyjne (Representative Sample Areas – RSA) (RDLP2022)
  • HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych. Stan na 6.2021r. (RDLP2022)
  • HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące. Stan na 6.2021r. (RDLP2022)
  • HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy. Stan na 6.2021r. (RDLP2022)
  • HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy. Stan na 6.2021r. Siedliska przyrodnicze N2000 (RDLP2022)
  • HCVF 4.1 Lasy wodochronne. Stan na 6.2021r. (RDLP2022)
  • HCVF 4.2 Lasy glebochronne. Stan na 6.2021r. (RDLP2022)
  • HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Stan na 6.2021r. (RDLP2022)
  • HCVF Inne. Stan na 6.2021r. (RDLP2022)

https://arcg.is/0ybi0D1

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny