AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY – Bractwo Bartne i Polska 2050 [9 lutego 2022]

[9 lutego 2022]

[Bractwo Bartne i Polska 2050]

Grupa aktywnie uczestniczy w zarządzaniu lasami Puszczy Augustowskiej, zwłaszcza pod kątem kultury bartniczej. Na potrzeby grupy, została wykonana aktualizacja interaktywnej mapy, powstałej w 2016 r. Dodano następujące warstwy:

  • HCVF 6 (lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności) Stan na 1.02.2022 r. Uwaga: brak 3 wydzieleń w BDL (PGLLP2022);
  • Wydzielenia planowane do zgłoszenia jako lasy HCVF 6 (lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności) Uwaga: brak 3 wydzieleń w BDL (NGO2022).

https://arcg.is/45KDG

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny