AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY – Inicjatywa Protest Porszewice [9 lutego 2022]

[9 lutego 2022]

[Inicjatywa Protest Porszewice]

Grupa aktywnie bierze udział w konsultacjach publicznych nowego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Grotniki na lata 2023 -2032.

Na potrzeby inicjatywy, została wykonana aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Grotniki do wersji 1.3.

  • dodano 18 nowych warstw tematycznych, z czego 8 ściśle związanych z obszarem aktywności waszej grupy.

https://arcg.is/0eLfuH

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny