Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Augustów [1 lutego 2022]

[1 lutego 2022]
Informacja dla grupy „Bractwo Bartne i Polska 2050”
Została wykonana aktualizacja interaktywnej mapy.
Dodano następujące warstwy:
  • HCVF 6 (lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności) Stan na 1.02.2022 r. Uwaga: brak 3 wydzieleń w BDL (PGLLP2022);
  • Wydzielenia planowane do zgłoszenia jako lasy HCVF 6 (lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności) Uwaga: brak 3 wydzieleń w BDL (NGO2022).
Uwaga: ze względu na trwające w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku prace, mające na celu zniwelować niezgodność RN 01/21 wniesioną przez zespół audytowy jednostki certyfikującej NEPCon w kwietniu 2021 r., dotyczącą wycinki rębnią zupełną lasów wodochronnych (HCVF 4.1 w nomenklaturze organizacji FSC ); w załączonych warstwach zabrakło kilku nowopowstałych wydzieleń leśnych, których lokalizacja wciąż nie jest znana.
https://arcg.is/45KDG