INTERAKTYWNA MAPA NADLEŚNICTWA WEJHEROWO [3 lutego 2022]

[3 lutego 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

W odpowiedzi na prośbę grupy Ratujmy Puszczę Darżlubską, powstała interaktywna mapa Nadleśnictwa Wejherowo.

Mapa zawiera łącznie 33 warstwy tematyczne. Na dzień 3 lutego 2022 r., mapa wciąż nie zawiera warstwy prac gospodarczych przewidzianych na 2022 r.

https://arcg.is/1GKHGj

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny