PROCEDOWANIE NOWEGO PULU NADLEŚNICTWA KUDYPY – Stowarzyszenie Ręką Działo [21 lutego 2022]

[21 lutego 2022]

[Stowarzyszenie Ręką Działo]

W związku z faktem, że chcecie się aktywnie zaangażować w prace nad nowym PULem Nadleśnictwa Kudypy, poniżej zamieszczam przygotowany przez Piotra Kluba harmonogram dotyczący procedowania nowego PULu Nadleśnictwa Kudypy:

  1. 23 listopada 2021 odbyła się Komisja Założeń Planu (KZP)- zgodnie z przepisami w ósmym roku obowiązywania planu.Protokół ze spotkania jest tutaj: https://www.olsztyn.lasy.gov.pl/pul-kudypy
  2. Teraz Urządzeniowcy idą w las i będą robić taksacje- liczyć m3, obliczać pozyskanie, ustalać obszary referencyjne.
  3. Zapewne tu:https://www.gov.pl/…/regionalna…/plan-urzadzenia-lasubądź tu:https://www.olsztyn.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu#.YhOcQzjMLIWbądź tu:https://www.gov.pl/…/nadlesnictwo…/plan-urzadzenia-lasuzostanie ogłoszona możliwość składania uwag do wniosków z KZP i do protokołu. Wtenczas we wskazanym terminie będzie można zgłosić swoje postulaty.
  4. Następnym etapem będzie Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), która odbędzie się zapewne gdzieś pod koniec 2023 roku (będzie wcześniej ogłoszenie na którejś z powyższych stron), ale na pewno nie później niż do połowy 2024 r. na NTG będzie przedstawiony projekt PUL. Będzie można składać uwagi w trakcie, oraz później w czasie ogłoszonych konsultacji.
  5. Jeżeli wtedy napłyną uwagi, to będzie trzeba zwołać Komisję Projektu Planu (KPP), która jest publiczną debatą nad uwagami. odbędzie są ona gdzieś w 2024 roku, ale nie później niż do jego końca.

Wykonawca: Piotr Klub, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny