PYTANIA PRAWNIKA DOTYCZĄCE KOPALNI – Inicjatywa Protest Porszewice [21 lutego 2022]

[21 lutego 2022]

[Inicjatywa Protest Porszewice]

W związku z odpowiedzią Państwa, proszę o dokumenty: To jest pierwsza koncesja na to złoże, wydana 18 maja 2021 roku, mimo ze nasze stowarzyszenie starało się o status strony w postepowaniu koncesyjnym. Wystąpiliśmy z wnioskami, które zostały zignorowane i nie udzielono nam żadnej odpowiedzi. Jak długo funkcjonuje Stowarzyszenie? prośba też o Statut i wnioski jakie Państwo składali.
Jeśli chodzi o: Mamy jeszcze jedno pytanie w związku z orzeczeniem z dnia 25 stycznia 2022. Sąd zawiesił nasze postępowanie w przedmiocie unieważnienia decyzji środowiskowej, niby do czasu rozstrzygnięcia postepowań innych toczących się równolegle w przedmiocie kopalni odkrywkowej Porszewice I.  Zamierzamy się od tego odwołać. Czy słusznie?
To jest pytanie o taktykę. Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie trwało tak długo jak długo trwa postępowanie w ramach którego zostało wydane. Jeżeli jednak zarzuty co do nieważności postępowania są na tyle istotne, że Sąd stwierdzi nieważność decyzji to otwierają się nowe możliwości. Z tego punktu widzenia oczywiście lepiej aby postępowanie się toczyło i aby zapadło postulowane orzeczenie. Sąd ma jednak obiektywnie rację, więcej możliwości ma strona w postępowaniu zwykłym. Zawieszenie postępowania jest uzasadnione w mojej ocenie. Z drugiej strony, nieważność decyzji umożliwia wznowienie postępowania lub wszczęcia postępowania nieważnościowego (do zastanowienia). Wniesienie zażalenia do NSA (termin 7 dni od doręczenia postanowienia) ma ten walor, że można by poznać stanowisko sądu wyższej instancji, czasem uzasadnienie zawiera cenne wskazówki wykraczające poza przedmiot sprawy.

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny