REZULTATY I USTALENIA PO SPOTKANIU ONLINE – Bractwo Bartne i Polska 2050 [18 lutego 2022]

[18 lutego 2022]

[Bractwo Bartne i Polska 2050]

Wczorajsze spotkanie online, dotyczyło przygotowania (w tym przez stronę samorządową uczestniczącą w spotkaniu) uwag do konsultacji lasów referencyjnych w nadleśnictwie Augustów oraz ochrony lasów uzdrowiskowych. W związku z tym, zaktualizowałem interaktywną mapę nadleśnictwa Augustów o warstwę lasów referencyjnych, pobraną ze strony nadleśnictwa Augustów (https://arcg.is/45KDG)

Poniżej znajduje się lista ustaleń podjętych na spotkaniu:

  • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej kompetencji nadleśniczego do zmiany sposobu użytkowania lasu;
  • wysłanie do grupy Bractwo Bartne i Polska 2050 opinii prawnej dotyczącej kompetencji nadleśniczego do wstrzymania wycinki lasu, przygotowanej dla grupy Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy;
  • zaktualizowanie interaktywnej mapy nadleśnictwa Augustów o najnowszą listę lasów referencyjnych;
  • porównanie najnowszej listy lasów referencyjnych z listą wydzieleń wyznaczonych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska, jako wyłączone z użytkowania rębnego;
  • wytypowanie wydzieleń wyznaczonych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska, jako wyłączone z użytkowania rębnego z propozycją włączenia ich do listy nowych lasów referencyjnych;
  • skontaktować się z Adamem Bohdanem w kwestii projektów inwentaryzacji sóweczek, włochatek oraz chrząszczy saproksylicznych w Puszczy Augustowskiej, w celu wytypowania nowych wydzieleń, jako lasy referencyjne;
  • odnalezienie decyzji ustanawiającej lasy ochronne uzdrowiskowe;
  • zainicjowanie przez samorząd kontaktów z Ministerstwem Zdrowia w celu zrewidowania decyzji ustanawiającej lasy uzdrowiskowe i wniesienie zapisu o podwyższeniu wieku rębności sosny do 140 lat.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny