SPOTKANIE ONLINE W SPRAWIE NOWEGO PULU NADLEŚNICTWA GROTNIKI -Inicjatywa Protest Porszewice [10 lutego 2022]

[10 lutego 2022]

[Inicjatywa Protest Porszewice]

10 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie online, które miało na celu omówienie dalszego postępowania w sprawie nowego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Grotniki na lata 2023 – 2032.

W trakcie spotkania zostały omówione 3 ścieżki:

Lasy ochronne miasta i ustanowienie szczegółowych zasad gospodarowania

  • czy gmina zaopiniowała już lasy ochronne – weryfikacja;
  • zaangażowanie gminy – wystąpienie na sesji Rady Gminy;

Powołanie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego

  • projekt uchwały obywatelskiej – zbieranie podpisów i presja mieszkańców;
  • poszukiwanie sojuszników wśród wpływowych mieszkańców – wpływ na nieprzychylne władze samorządowe;

Ocena oddziaływania na środowisko kopalni odkrywkowych

  • sprawa sądowa i wsparcie prawnika – sformułowanie pytań do prawnika;
  • wsparcie eksperta od OOŚ – rozważenie celu i rezultatów.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny