WSPARCIE PRZY SPORZĄDZENIU CYFROWEJ MAPY SIEDLISK NATURA 2000 [18 lutego 2022]

[18 lutego 2022]

[Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy]

13 lutego poprosiliście wraz z drem Jerzym Paruselem o sporządzenie mapy numerycznej skartowanych płatów siedlisk przyrodniczych Natura 2000:

  • 7 arkuszy w skali 1:500 oraz 8 arkuszy w skali 1:1500.

Dzisiaj przeprowadziłem georeferencję dla pierwszych 7 arkuszy a następnie wektoryzację granic płatów siedlisk do postaci cyfrowej.

W tabeli atrybutów stworzyłem atrybut „kod_N2000”. W każdym rekordzie tego atrybutu jest spisany z arkuszy kod siedliska.

Arkusz 7 ma płaty wykraczające poza granice zeskanowanej kartki. W tym przypadku, przyciąłem płat siedliska N2000 lecz żeby poprawnie dokończyć wektoryzację potrzebuję kolejny arkusz, który jest pod arkuszem 7, od południowej strony.

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny