PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH DLA GRUPY RATUJMY PUSZCZĘ DARŻLUBSKĄ [12 kwietnia 2022]

[12 kwietnia 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Ratujmy Puszczę Darżlubską

19 kwietnia 8.00- 18.00 – wyjście do lasu. Wybrane tereny Puszczy Darżlubskiej.

Cel:

  • sprawdzenie jakości lasów referencyjnych, lasów HCVF, siedlisk przyrodniczych o najstarszej strukturze drzewostanu, starych lasów podmokłych, lasów cennych społecznie- na podstawie wcześniej przygotowanej mapy.
  • wytypowanie priorytetowych obszarów do budowania kampanii medialnej, informowania opinii publicznej- na podstawie rozpoznanych w lesie wartości przyrodniczych i społecznych
  • wytypowanie potencjalnych lasów do ochrony prawnej

Zabieramy do lasu: 2 x GPS (z mapami wydzieleń leśnych, drzewostanów, najstarszych lasów, granicami lasów referencyjnych, siedliskami Natura 2000 w wysokich klasach wiekowych drzewostanu i stanie zachowania A lub B. Granice rezerwatów). Powyższe dane również w formie papierowej mapy. Lornetki, metrówki, lupki zegarmistrzowskie do mszaków, kamera, statyw, jedzenie do gotowania, kuchenka turystyczna, woda.

20 kwietnia 9.00- 14.00 – szkolenie przy komputerach

9.00- 11.00 – Standard FSC – zastosowanie w ochronie lasu przed wycinką- najnowsze doświadczenia. Jak wyglądają poprawnie złożone uwagi do audytu FSC. Jak składać uwagi do audytów.

11.00- 12.00 – Siedliska przyrodnicze Natura 2000 – zagrożenia ze strony gospodarki leśnej i sposób zarządzania- rekomendacje Ministerstwa ds. Środowiska dla PGL LP.

12.00- 13.00 – Czytanie opisów taksacyjnych, typów rębni. Czytanie interaktywnej mapy Nadleśnictwa Wejherowo.

13.00- 14.00- Składanie pism do urzędników – konstrukcja pism i używane argumenty przy ochronie siedlisk, gatunków, wartości społecznych i przyrodniczych.

14.00 – Koniec

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny