PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUP: ZIELONE WRZOSY- TORUŃ I OBYWATELSKI TORUŃ [12 kwietnia 2022]

[12 kwietnia 2022]

[Zielone Wrzosy- Toruń / Obywatelski Toruń]

Plan szkoleń indywidualnych u grup Zielone Wrzosy- Toruń oraz Obywatelski Toruń

23 kwietnia 7.00- 9.00 wyjście do Lasu Miejskiego (Zielony Wrzosy- Toruń)

Cel:

  • rozpoznanie jakości lasu, jakości gospodarki leśnej;
  • rozpoznawanie wartości przyrodniczych, społecznych, kulturowych, historycznych, duchowych;
  • rozważenie zaangażowania w ramach projektu eksperta leśnika lub innych ekspertów pomocnych w tworzeniu Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego;

23 kwietnia 9.00- 18.00 – szkolenie przy komputerach

9.00- 11.00- Mchy leśne, drzewa biocenotyczne, gatunki strefowe ptaków;

11.00- 12.00- Ekosystemy leśne (siedliska przyrodnicze Natura 2000);

12.00- 14.00- Czytanie map leśnych, budowanie geobazy wartości przyrodniczych w programie QGIS, urządzenia GPS;

14.00- 15.00- przerwa

15.00- 17.00- Standard FSC – zastosowanie w ochronie lasu przed wycinką- najnowsze doświadczenia;

17.00- 18.00- Scenariusze ochrony lasu- wybranie jednego z gotowych scenariuszy i jego omówienie lub praktyczne przykłady składania uwag do PULu.

24 kwietnia 8.00- 12.00 – wyjście do lasu (Obywatelski Toruń)

Cel:

  • Rozpoznanie jakości lasu, jakości gospodarki leśnej;
  • Rozpoznawanie wartości przyrodniczych, społecznych;
  • Rozważenie zaangażowania projektowego eksperta od Planów Urządzenia Lasu.

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny