PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY LAS MŁOCHOWSKI [18 kwietnia 2022]

[18 kwietnia 2022]

[Las Młochowski]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Las Młochowski

3 czerwca 10.00 – 15.00 – wyjście do lasu.

Cel:

  • ocena wartości społecznych lasu, identyfikacja obszarów intensywnie użytkowanych społecznie;
  • ocena jakości gospodarki leśnej w obszarach intensywnie użytkowanych społecznie;
  • ocena stopnia pinetyzacji i zniekształcenia grądów w stanie zachowania C, dominujących w Lesie Młochowskim, w celu przygotowania szkieletu postulatów dotyczących odstąpienia od rębni gniazdowych na rzecz rębni przerębowej lub całkowitego odstąpienia od rębni;
  • ocena jakości grądów w stanie zachowania B, jakości lasów referencyjnych oraz lasów HCVF 6.

4 czerwca 9.00 – 15.00 – szkolenie przy komputerach

9.00- 11.00- Wartości społeczne lasu na przykładzie Lasu Miejskiego pod Giżyckiem – analiza ekspertyz przyrodniczo- kulturowo- historycznych, przygotowanych przez stronę społeczną na potrzeby powołania HCVF 6. Porozumienia zawierane z leśnikami w sprawie odstąpienia od rębni, na rzecz przebudowy lasu mniej inwazyjnymi metodami. Sojusz społeczno- samorządowy;

11.00- 13.00- Standard FSC – zastosowanie w ochronie lasu przed wycinką- najnowsze doświadczenia. Jak wyglądają poprawnie złożone uwagi do audytu;

13.00- 15.00- Odnajdywanie i rozpoznawanie jakości lasu po opisach taksacyjnych. Wstęp do Geograficznych Systemów Informacyjnych.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny