PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY LAS TULECKI- WSPÓLNA SPRAWA [27 kwietnia 2022]

[27 kwietnia 2022]

[Inicjatywa Las Tulecki- wspólna sprawa]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Las Tulecki- wspólna sprawa

8 maja 10.00 – 19.00 – wyjście do lasu.

Cel:

  • ocena jakości lasów ochronnych postulowanych do wyłączenia z użytkowania rębnego;
  • ocena jakości wybranych lasów liściastych w wieku 100- 130 lat;
  • ocena jakości wybranych siedlisk przyrodniczych Natura 2000;
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania wybranych siedlisk przyrodniczych;
  • instalacja rejestratorów audio w siedliskach przyrodniczych potencjalnie stanowiących miejsce życia sów lub innych ciekawych gatunków ptaków;
  • inwentaryzacja drzew biocenotycznych w wybranych najstarszych lasach;
  • omówienie aktualnej sytuacji związanej z aktywnością grupy, samorządu i leśników. Strategia działania na 2022 r.

Zabieramy do lasu: 2 x GPS (z mapami wydzieleń leśnych, drzewostanów, najstarszych lasów, siedliskami Natura 2000 w wysokich klasach wiekowych drzewostanu i stanie zachowania A lub B., granice rezerwatów). Powyższe dane również w formie papierowej mapy. 2 rejestratory audio, lornetki, metrówki, lupki zegarmistrzowskie do mszaków, kamera, statyw, jedzenie do gotowania, kuchenka turystyczna, woda. Smartfony a interaktywną mapą Nadleśnictwa Łopuchówko.

9 maja

8.00 – 16.00 – szkolenie przy komputerach

8.00- 9.00- odebranie rejestratorów audio z lasu;

9.00- 11.00 – omówienie aktualnej sytuacji związanej z aktywnością grupy, samorządu i leśników. Strategia działania na 2022 r.;

11.00- 13.00- wartości przyrodnicze i społeczne lasu- metodyka amatorskiej waloryzacji, na przykładzie ekspertyz przyrodniczych dotyczących Lasu Miejskiego pod Giżyckiem;

13.00- 14.00- Standard FSC – przykłady poprawnie złożonych uwag do audytu;

14.00- 16.00- odsłuchanie nagrań z rejestratorów za pomocą programu Audacity.

Na szkolenie przygotowujemy: komputery z zainstalowanym programem Audacity. Słuchawki przewodowe.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny