PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY STOWARZYSZENIE KRAINA DZIERŻYKRAJA [27 kwietnia 2022]

[27 kwietnia 2022]

[Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja

11 maja – 10.00- 17.00- szkolenie przy komputerach

10.00- 11.00- omówienie bieżącej sytuacji, wsparcie samorządu na szczeblu miasta, rozmowy z leśnikami, wsparcia prawnika projektowego w powstrzymaniu inwestycji;

11.00- 13.00- Sieć Natura 2000. Gatunki i siedliska przyrodnicze „naturowe”. Jak działa Natura 2000: Plan Zadań Ochronnych, Standardowy Formularz Danych, dane przestrzenne w programie QGIS;

13.00- 15.00- Standard FSC- analiza zapisów służących ochronie cennych lasów i gatunków. Analiza zapisów służących respektowaniu woli społeczności lokalnych. Analiza zapisów mogących powstrzymać szkodliwą społecznie inwestycję;

15.00- 17.00- Wartości przyrodnicze i społeczne lasu- metodyka amatorskiej waloryzacji, na przykładzie ekspertyz przyrodniczych dotyczących Lasu Miejskiego pod Giżyckiem- odniesienie do potrzeby powstrzymania niekorzystnej społecznie inwestycji.

12 maja – 9.00- 13.00 – wyjście do lasu

Cel:

  • poszukiwanie wartości społecznych i przyrodniczych;
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania ekosystemów leśnych;
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania i inwentaryzacji drzew biocenotycznych;
  • rozważenie możliwości ochrony lasu poprzez ustanowienie formy ochrony przyrody.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny