PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY STOWARZYSZENIE PUSZCZA MAZOWIECKA [26 maja 2022]

[26 maja 2022]

[Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka

20 września

9.00 – 16.00 Wyjazd do wybranych lokalizacji w lasach, które są ważne w codziennej działalności grupy

Cel:

  • Omówienie aktualnej sytuacji;
  • Poznanie celów i planów grupy;
  • Ocena jakości lasów;
  • Ocena jakości gospodarki leśnej;
  • Ocena relacji społeczności lokalnych z otaczającymi ich lasami;
  • Ocena usług ekosystemowych lasów świadczonych przez lasy dla społeczności lokalnych.

21 września

Szkolenie w pomieszczeniu

9.00- 10.30 – Ekologia lasu i ekosystemy leśne, typologia siedliskowa, ze szczególnym uwzględnieniem Lasów Garwolińsko-Otwockich;

10.30- 13.00 – Rozpoznawanie i odnajdywanie wartości przyrodniczych lasu w opisach taksacyjnych, jako narzędzie do przygotowywania postulatów do nowego PULu;

13.00- 13.30 – Przerwa;

13.30- 15.30 – Omówienie wybranych scenariuszy ochrony lasu- praktyczna ochrona lasu, wybór scenariusza dla grupy lub omówienie całkiem nowego scenariusza lub omówienie dotychczasowych skonkretyzowanych działań grupy.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny