WSKAZÓWKI W ZWIĄZKU Z ROZMOWAMI NAD ZAPRZESTANIEM WYRĘBU LASÓW OCHRONNYCH BIAŁEGOSTOKU ORAZ ZBLIŻAJĄCYM SIĘ AUDYTEM FSC [12 kwietnia 2022]

[12 kwietnia 2022]

[Inicjatywa SupraśLas oraz Ratujmy Las Turczyński]

Wskazówki w związku z odpowiedzią Nadleśnictwa Dojlidy na wniosek organizacji pozarządowych o zaprzestanie wyrębu lasów ochronnych oraz w związku ze zbliżającym się audytem FSC w RDLP Białystok.

Jeśli chcecie załagodzić rozmowy z leśnikami w sprawie lasów ochronnych w Nadleśnictwie Dojlidy, to wysyłam wskazówki.

1. W załączniku są uwagi (o dziwo- zgodności nr 1;2;3) wysłane w ramach audytu w RDLP Wrocław, które służyły umocowaniu rozmów z leśnikami.

2. Trzeba w waszym przypadku, tylko przerobić je w taki sposób, żeby odnosiły się do RDLP Białystok- Nadleśnictwa Dojlidy.

3. W efekcie osiągnięcie tyle, że audytorzy przyjrzą się dialogowi, jaki proponujecie nadleśnictwu oraz przyjrzą się temu, w jaki sposób leśnicy budują ten dialog. Rozmowy z leśnikami zostaną umocowane w Raporcie publicznym po audycie w formie przedłużenia obserwacji (OBS 01/21) lub jej eskalacji do małej niezgodności i audytorzy wrócą do tematu za rok, żeby upewnić się, jakie postępy poczyniła RDLP w prowadzeniu rozmów o gospodarce leśnej.

4. Pisząc uwagi, możecie pochwalić leśników za rozpoczęcie rozmów, które wciąż jednak nie spełniają wymogów do zamknięcia niezgodności (RN 01/21) i tutaj wypunktujcie rzeczy, które ja wytknąłem w poście na Leśnym Kolektywie, tylko w łagodniejszy sposób.

5. Pamiętajcie, że leśnicy mają wniesioną obserwację (OBS 01/21) i niezgodność (RN 01/21), która zobowiązuje ich do prowadzenia rozmów ze społecznością lokalną ale w normalny sposób (nie tak jak proponują wam w tej chwili) i tak, żeby wątpliwości strony społecznej były zażegnane i nie powtórzyły się w przyszłości. Ta niezgodność może skończyć się zawieszeniem certyfikatu dla RDLP.

Uwagi do audytu gospodarki leśnej FSC FM, w RDLP Wrocław

Zwróćcie uwagę, że uwagi są skonstruowane w taki sposób, żeby zmusić audytorów do czytania i myślenia 🙂 To pierwszy raz, kiedy napisałem uwagi do audytu w taki sposób, po tym jak audytorzy w kwietniu 2021 r., przestali czytać wysyłane do nich materiały dowodowe.
Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny