PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH DLA GRUPY INICJATYWA PROTEST PORSZEWICE [21 maja 2022]

[21 maja 2022]

[Inicjatywa Protest Porszewice]

Plan szkoleń indywidualnych dla grupy Inicjatywa Protest Porszewice

2 lipca

9.00 – 16.00 – rozmowa w pomieszczeniu i wyjście do lasu.

Cel:

  • Rozmowa o aktualnej sytuacji i możliwych rozwiązaniach prawnych – identyfikacja ścieżek dalszego wsparcia prawnego dla grupy, wspólne poszukiwanie eksperta hydrogeologa;
  • Poznanie uwarunkowań terenowych kopalni odkrywkowych oraz sąsiedztwa zabudowy jednorodzinnej;
  • Poznanie wartości przyrodniczych lasu;
  • Poznanie uwarunkowań hydrologicznych wód powierzchniowych.

3 lipca

Szkolenie w pomieszczeniu

9.00 – 11.00 – Waloryzacja lasu pod kątem usług ekosystemowych;

11.00- 13.00 – Ekosystemy leśne i ekologia lasu;

13.30 – 15.30 – Kluczowe gatunki mchów leśnych. Praca przy mikroskopie;

15.30 – Koniec.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny