PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUP LAS ŁAGIEWNICKI I LAS WIĄCZYŃSKI [21 maja 2022]

[21 maja 2022]

[Las Łagiewnicki]

Plan szkoleń indywidualnych u grup Las Łagiewnicki i Las Wiączyński

30 września

8.00- 11.00 – Aktualna sytuacja, budowanie grupy inicjatywnej.

 • zgłoszenia drzew do ochrony prawnej,
 • sposób wykorzystania dokumentacji fotograficznej wykonywanych wycinek,
 • jakość i rezultaty korespondencji z nadleśnictwami,
 • organizacja spacerów i wycieczek dla mieszkańców, edukacja.
 • omówienie kwestii zwiększenia zainteresowania tematem wycinek wśród samorządowców i mieszkańców – wykorzystanie potencjału.
 • współpraca z ekspertami i samorządem.
 • wsparcie w przygotowaniu form ochrony przyrody
 • omówienie przygotowania kampanii medialnej.

Uwarunkowania do stworzenia aktywnej grupy, chroniącej lasy województwa łódzkiego.

11.00- 13.00- Ekosystemy leśne i podstawy ekologii lasu;

13.00- 14.00- Standard FSC i jego wykorzystanie w ochronie lasu;

14.00- 16.00- Wartości społeczne i przyrodnicze oraz usługi ekosystemowe- czym są i jak je zidentyfikować.

1 października

9.00- 15.00 – wyjście do lasów grupy Las Łagiewnicki i Las Wiączyński

Cel:

 • Zapoznanie się z problemem urbanizacji i wycinki lasu;
 • Poszukiwanie wartości społecznych i przyrodniczych;
 • Poszukiwanie obszarów wyjątkowo cennych przyrodniczo;
 • Poszukiwanie dyspersji bioróżnorodności z rezerwatu na sąsiednie lasy i możliwości ochrony tych lasów.
 • Poznanie jakości lasów bukowych w pobliżu rezerwatu Wiączyń;
 • Poszukiwanie wartości społecznych i przyrodniczych;
 • Poszukiwanie dyspersji bioróżnorodności z rezerwatu na sąsiednie lasy i możliwości ochrony tych lasów.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny