PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY ALARM DLA KLIMATU PIASECZNO [26 maja 2022]

[26 maja 2022]

[Alarm dla Klimatu Piaseczno]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Alarm dla Klimatu Piaseczno

9-10 lipca – wyjście w teren. Odwiedziny 4 wybranych lokalizacji Zielonego Pierścienia Warszawy

Cel:

  • Omówienie sieci Zielonego Pierścienia Warszawy;
  • Poznanie kondycji i zaangażowania poszczególnych grup działających w lasach wokół Warszawy w ramach Zielonego Pierścienia- wywiady z poszczególnymi grupami;
  • Poznanie planów, perspektyw, celów strategicznych sieci;
  • Ocena możliwości wsparcia w ramach projektu dla Alarmu dla klimatu Piaseczno, jako promotora Zielonego Pierścienia, w kontekście wsparcia udzielanego przez Fundację Lasy i Obywatele.

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny