PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY INICJATYWA JAR PISENCJA [26 maja 2022]

[26 maja 2022]

[Inicjatywa Jar Pisencja]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Inicjatywa Jar Pisencja

14 lipca

9.00- 16.00- Wyjście do lasu (Jar Pisencja) oraz innych lasów zlokalizowanych w sąsiedztwie, które grupa zidentyfikowała, jako warte zaangażowania.

Cel:

  • Poznanie rzeźby terenu i lokalizacji Jaru Pisencja pod kątem antropopresji urbanizacji i penetracji przez społeczność lokalną;
  • Ocena jakości lasów;
  • Ocena jakości gospodarki leśnej;
  • Ocena jakości usług ekosystemowych Jaru Pisencja oraz identyfikacja użytkowników lasu;
  • Poszukiwanie wartości przyrodniczych i społecznych;
  • Rozważanie zaangażowania eksperta do przeprowadzenia badań przyrodniczych;
  • Rozważanie zaangażowania eksperta do ustanowienia formy ochrony przyrody w Jarze Pisencja.

15 lipca

Szkolenie w pomieszczeniu

9.00 – 11.00- Wykonanie waloryzacji usług ekosystemowych oraz identyfikacji użytkowników lasu- omówienie na przykładzie Lasu Miejskiego pod Giżyckiem;

11.00- 13.00- Leśne mapy interaktywne – samodzielne wykonanie mapy na platformie ArcGIS Online;

13.00- 13.30 – Przerwa;

13.30 – 15.30 – Mchy leśne – kluczowe gatunki i praca przy mikroskopie;

15.30 – 17.30 – Ekologia lasu i ekosystemy leśne, typologa siedliskowa.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny