PLAN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH U GRUPY LAS ROKITNICKO- MIECHOWSKI [26 maja 2022]

[26 maja 2022]

[Las Rokitnicko- Miechowski]

Plan szkoleń indywidualnych u grupy Las Rokitnicko- Miechowski

5 czerwca

9.00- 15.00- Wyjście do lasu

Cel:

  • Omówienia aktualnej sytuacji;
  • Poznanie kontekstu kulturowego WaldPark Rokittnitz- Miechowitz;
  • Ocena jakości gospodarki leśnej;
  • Ocena jakości lasu;
  • Poszukiwanie wartości historycznych, społecznych i przyrodniczych.

6 czerwca

Szkolenie w pomieszczeniu

9.00- 11.00 Leśne mapy interaktywne – samodzielne wykonanie mapy na platformie ArcGIS Online;

11.00- 13.00- Wykonanie waloryzacji usług ekosystemowych oraz identyfikacji użytkowników lasu- omówienie na przykładzie Lasu Miejskiego pod Giżyckiem (Eichenwald bei Lotzen);

13.00-13.30.- Przerwa;

13.30 – 15.30 – Mchy leśne – kluczowe gatunki i praca przy mikroskopie;

15.30 – 17.30 – Ekologia lasu i ekosystemy leśne, typologa siedliskowa.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny