PLAN SZKOLEŃ INDYWIDULANYCH U GRUP RATUJMY KLESZCZOWSKIE WĄWOZY I ZIELONY TENCZYNEK [26 maja 2022]

[26 maja 2022]

[Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Zielony Tenczynek]

Plan szkoleń indywidulanych u grup Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Zielony Tenczynek

8 czerwca

9.00- 15.00 Wyjście do lasu

Cel:

  • Odwiedziny leśnictwa Tenczynek;
  • Omówienia aktualnej sytuacji, zaawansowania grup oraz identyfikacja potrzeb;
  • Ocena jakości gospodarki leśnej;
  • Ocena jakości lasu.

9 czerwca

Szkolenie w pomieszczeniu

8.00- 10.00- Ekologia lasu i ekosystemy leśne, typologa siedliskowa;

10.00- 12.00- Dostęp do informacji publicznej i środowisku – zastosowanie w ekologii- prezentacja;

12.00- 13.30- Wnioskowanie do RDOŚ o dane dotyczące przyrody- przykładowe pisma i otrzymane dane. Użyteczność otrzymanych danych w planowaniu działań;

14.00- 16.00- Wykorzystanie standardu FSC w działaniach strażniczych – prezentacja. Składanie poprawnych i skutecznych uwag do audytów FSC- przykłady i omówienie kryterium Skali, Ryzyka i Powtarzalności.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny