UWAGI I SUGESTIE EKSPERTA, PO WIZYCIE W LESIE MŁOCHOWSKIM [12 lipca 2022]

[12 lipca 2022]

[Las Młochowski]

Poniżej znajdują się uwagi i sugestie eksperta, po wizycie w Lesie Młochowskim.

Wydzielenie: 17-02-1-05-346   -c   -00

NieprawidłowośćPostulat, wnioskiUzasadnienie
Wykonanie zbiegu IIIBU  będzie skutkowało zrębem zupełnym na powierzchni 5,8 haZamienić zabieg na mniej inwazyjny – np. trzebież, rębnię V nakierowaną na zmniejszenie udziału gatunków iglastych, zwł. sosnyChodzi o dojrzały, wartościowy biologicznie i rekreacyjnie las ochronny, który powinien być gospodarowany w szczególny sposób, bez rębni zupełnych     https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920670337     program gospodarczo-ochronny „Lasy Warszawskie” w POP https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-chojnow/plan-urzadzenia-lasu   wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej – zarządzenie GDLP 5 lipca 2022 – załącznik   https://wyborcza.pl/7,177851,28664603,lasy-wokol-miast-i-osiedli-maja-byc-bardziej-spoleczne-zapowiadaja.html?fbclid=IwAR0-G-7_yF9W-2E4nqxWEqZb3rRlu5trXI03-W9bwxmn24_37qdZQGztoz0&disableRedirects=true   Marcin Czacharowski, Stanisław Drozdowski .2021. Zagospodarowanie drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych*- załącznik     Andrzejczyk T., Żybura H. 2012. Sosna zwyczajna: odnawianie naturalne i alternatywne metody hodowli. PWRiL, Warszawa- załącznik     Janusz Szmyt. Hodowla lasu wobec zmian klimatycznych – wyzwania, ograniczenia, perspektywa. sylwan 164 (11): 881−895, 2020- załącznik
Wyznaczono do wycięcia sędziwe drzewa liściaste: lipy, pomnikowy dziuplasty dąb ok. 340 cm obwoduPozostawić sędziwe, dojrzałe drzewa liściaste, zwłaszcza gatunków długowiecznych jak dąb, lipa, grab oraz przynajmniej część starych sosenWydzielenie znajduje się w siedlisku lasowym, żyznym gdzie powinien być drzewostan liściasty lub mieszany. Obecnie 90% stanowi sosna. Należy w wydzieleniu  promować drzewa liściaste, zwłaszcza w dobie zmian klimatu   Janusz Szmyt. Hodowla lasu wobec zmian klimatycznych – wyzwania, ograniczenia, perspektywa. sylwan 164 (11): 881−895, 2020- załącznik
Wyznaczono do wycięcia martwe sosny bez korników (posusz jałowy)Pozostawiać martwe drewno (II stopień rozkładu, preferowane przez gatunki chronione) opuszczone przez organizmy zakwalifikowane jako szkodliwe np. kornik ostrozębnyhttps://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/certyfikacja/fsc-std-pol-01-01-2013-pl.pdf   https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361354/katalog/12890180?fbclid=IwAR1xeK0gugD7ayVMnZhni1ZeJg20x66qzHD5rnW0t1RoK7Irr71PAxsDVsk#12890180   https://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/urzadzanie/iul/instrukcja-urzadzania-lasu-czesc-i-dokument-przed-korekta/view   d) pozostawianie obumarłych drzew stojących i  leżących, drzew dziuplastych, starodrzewi i szczególnie rzadkich gatunków drzew, w liczbie i rozmieszczeniu koniecznym do zapewnienia różnorodności biologicznej, z uwzględnieniem potencjalnego oddziaływania na zdrowie i stabilność lasów oraz ekosystemów sąsiadujących z lasami,
Na powierzchni znajduje się min 1 stanowisko lili zlotogłówZachować stanowisko wraz kilkunastometrowym buforem, prace wykonać zimą   Można zawnioskować o szkice przedrębne i jeśli nie mają w nich stanowiska nagłośnić
Na powierzchni zrębowej znajduje się naturalne odnowienie w tym wiązu i jesionu – gatunków zamierającychZinwentaryzować i ochronić podczas zabiegów naturalne odnowienie, zwłaszcza wiązu i jesionu; kategorycznie zaniechać orki, przygotowania glebyhttp://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=n:naturalne-odnowienie-lasu-zalety-i-wady   program gospodarczo-ochronny „Lasy Warszawskie” w POP https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-chojnow/plan-urzadzenia-lasu   – Wykorzystania odnowienia naturalnego oraz naturalnej sukcesji, w tym również na
gruntach porolnych;
– Potrzeby inwentaryzacji nalotów i podrostów, szczególnie dobrej jakości, które mogą być
wykorzystane do dalszej hodowli.

Wydzielenie: 17-02-1-05-354   -d   -00

NieprawidłowośćPostulatUzasadnienie
Wykonanie zbiegu rb.III będzie skutkowało rozległymi powierzchniami pozbawionymi drzewZamienić zabieg na mniej inwazyjny – np. trzebież, rębnię V nakierowaną na zmniejszenie udziału gatunków iglastych – sosnyWydzielenie znajduje się w chronionym siedlisku grądowym 9170, które powinno być  traktowane z troską
Chodzi o dojrzały, wartościowy biologicznie i rekreacyjnie las ochronny, który powinien być gospodarowany w szczególny sposób, bez rębni zupełnych   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920670337   wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej – zarządzenie GDLP 5 lipca 2022 – załącznik   program gospodarczo-ochronny „Lasy Warszawskie”   https://wyborcza.pl/7,177851,28664603,lasy-wokol-miast-i-osiedli-maja-byc-bardziej-spoleczne-zapowiadaja.html?fbclid=IwAR0-G-7_yF9W-2E4nqxWEqZb3rRlu5trXI03-W9bwxmn24_37qdZQGztoz0&disableRedirects=true   Marcin Czacharowski, Stanisław Drozdowski .2021. Zagospodarowanie drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych*- załącznik     Andrzejczyk T., Żybura H. 2012. Sosna zwyczajna: odnawianie naturalne i alternatywne metody hodowli. PWRiL, Warszawa- załącznik     Janusz Szmyt. Hodowla lasu wobec zmian klimatycznych – wyzwania, ograniczenia, perspektywa. sylwan 164 (11): 881−895, 2020- załącznik
Wyznaczono do wycięcia sędziwe drzewa liściaste: lipy, dęby, grabyPozostawić sędziwe, dojrzałe drzewa liściaste, zwłaszcza gatunków długowiecznych jak dąb, lipa, grab oraz przynajmniej część starych sosenWydzielenie znajduje się w siedlisku lasowym, żyznym (chroniony grąd 9170)  gdzie powinien być drzewostan liściasty lub mieszany. Obecnie niemal 100 % najstarszego drzewostanu stanowi sosna. Należy w wydzieleniu  promować drzewa liściaste, zwłaszcza w dobie zmian klimatu   Janusz Szmyt. Hodowla lasu wobec zmian klimatycznych – wyzwania, ograniczenia, perspektywa. sylwan 164 (11): 881−895, 2020- załącznik
Wyznaczono do wycięcia sędziwe drzewa biocenotyczne – dziuplastePozostawić na gruncie wszystkie drzewa biocenotyczne o nietypowych kształtach, dziuplastehttps://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/urzadzanie/iul/instrukcja-urzadzania-lasu-czesc-i-dokument-przed-korekta/view   d) pozostawianie obumarłych drzew stojących i  leżących, drzew dziuplastych, starodrzewi i szczególnie rzadkich gatunków drzew, w liczbie i rozmieszczeniu koniecznym do zapewnienia różnorodności biologicznej, z uwzględnieniem potencjalnego oddziaływania na zdrowie i stabilność lasów oraz ekosystemów sąsiadujących z lasami,   https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/certyfikacja/fsc-std-pol-01-01-2013-pl.pdf
Na powierzchni zrębowej znajduje się naturalne odnowienie w tym wiązu i jesionu – gatunków zamierającychZinwentaryzować i ochronić podczas zabiegów naturalne odnowienie, zwłaszcza wiązu i jesionu; kategorycznie zaniechać orki, przygotowania glebyhttp://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=n:naturalne-odnowienie-lasu-zalety-i-wady   program gospodarczo-ochronny „Lasy Warszawskie”   – Wykorzystania odnowienia naturalnego oraz naturalnej sukcesji, w tym również na
gruntach porolnych;
– Potrzeby inwentaryzacji nalotów i podrostów, szczególnie dobrej jakości, które mogą być
wykorzystane do dalszej hodowli.

 

Wykonawca: Adam Bohdan, Fundacja Dzika Polska

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny