AKTUALIZACJA INTERAKTYWNEJ MAPY NADLEŚNICTWA JABŁONNA [28 sierpnia 2022]

[28 sierpnia 2022]

[One Ring Białołęka]

Aktualizacja interaktywnej mapy Nadleśnictwa Jabłonna do wersji 1.2

Mapa została zaktualizowana o nowe warstwy tematyczne:

  • Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów;
  • Krajowa Integracja Numeracji Adresowej;
  • Korytarze ekologiczne (GDOŚ2022);
  • Baza danych systemów melioracyjnych (w granicach Nadleśnictwa Jabłonna i sąsiednich obszarów) (RZGW Warszawa 2016);
  • Baza danych systemów melioracyjnych – stan techniczny (w granicach Nadleśnictwa Jabłonna i sąsiednich obszarów) (RZGW Warszawa 2016).

https://arcg.is/GzOar

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny