MAPA INTERAKTYWNA NADLEŚNICTWA JABŁONNA [26 sierpnia 2022]

[26 sierpnia 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Informacja dla grup:

 • Alarm dla klimatu Piaseczno;
 • One Ring Białołęka.

Powstała interaktywna mapa nadleśnictwa Jabłonna. Mapa zawiera 57 warstw tematycznych, wśród których są prace gospodarcze przewidziane do realizacji w 2022 r.Link do mapy znajduje się poniżej oraz na Centrum Wsparcia w zakładce Wydawnictwa > Baza danych map interaktywnych

 • Granice Nadleśnictwa Jabłonna (BDL2022);
 • Granice leśnictw (BDL2022);
 • Oddziały leśne (BDL2022);
 • Wydzielenia leśne 1 (BDL2022);
 • Wydzielenia leśne 2 (BDL2022);
 • Lśw – las świeży (BDL2022);
 • LMśw – las mieszany świeży (BDL2022);
 • Lw – las wilgotny (BDL2022);
 • LMw – las mieszany wilgotny (BDL2022);
 • LMb – las mieszany bagienny (BDL2022);
 • Bs – bór suchy (BDL2022);
 • Bśw – bór świeży (BDL2022);
 • BMśw – bór mieszany świeży (BDL2022);
 • Bw – bór wilgotny (BDL2022);
 • BMw – bór mieszany wilgotny (BDL2022);
 • BMb – bór mieszany bagienny (BDL2022);
 • Ol – ols (BDL2022);
 • OlJ – ols jesionowy (BDL2022);
 • LŁ – las łęgowy (BDL2022);
 • Siedliska przyrodnicze Natura 2000 (BDL2022);
 • Stare lasy 98- 138 lat (BDL2022);
 • Stare lasy liściaste 98-138 lat (BDL2022);
 • Stare lasy 140- 200 lat (BDL2022);
 • Stare lasy liściaste 140- 200 lat (BDL2022);
 • Gospodarstwo zrębowe (BDL2022);
 • Gospodarstwo przerębowo zrębowe (BDL2022);
 • Gospodarstwo ochronne (BDL2022);
 • Gospodarstwo specjalne (BDL2022);
 • Lasy ochronne wodochronne (BDL2022);
 • Lasy ochronne glebochronne (BDL2022);
 • Lasy ochronne miasta (BDL2022);
 • Lasy ochronne obronne (BDL2022);
 • Prace gospodarcze na 2022 r. (ZamPubl2022);
 • I wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • II wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • III wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • IV wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • V wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • VI wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • VII wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • VIII wejście z pracami leśnymi – Plan Urządzenia Lasu 2019- 2028 (BDL2022);
 • Urządzenia wodne (BDL2022);
 • Turystyka (BDL2022);
 • Szczególnie chronione (BDL2022);
 • Rowy (BDL2022);
 • Role (BDL2022);
 • Pastwiska (BDL2022);
 • Poletka łowieckie (BDL2022);
 • Łąki (BDL2022);
 • Linie energetyczne (BDL2022);
 • Bagno (BDL2022);
 • Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 • Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Multispectral Landsat;
 • World Hillshade;
 • World Hillshade (Dark).

https://arcg.is/1bv9aT0

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny