Rekomendacje dla Piaseczno- miasto ogród (Zielony Pierścień Warszawy) [9 sierpnia 2022]

[9 sierpnia 2022]

VII. Piaseczno – miasto ogród

A. Polana dębów pomnikowych

1. Dyskusja na temat powołania parku ekologicznego, ekoparku – zagrożenia

Propozycje:

 • logika przedsięwzięć: zawsze wymagany budżet i zmiana. A w związku z tym ławeczki, polbruk, wycinki w tym ze względów bezpieczeństwa;
 • zachowanie naturalnego charakteru polany: nazwa, wyznaczenie granic, fontannna lub rzeźba lub inny centralny punkt ale nie do przesiadywania, wkomponowany w stare pomnikowe dęby.

2. Uchwała wcześniejszej kadencji rady gminy – wykup gruntu

Propozycje:

 • wznowienie tematu na jesiennej sesji;
 • zaplanowanie działań- pozyskanie środków np. pozostałości w tegorocznym budżecie na pokrycie możliwych kosztów badań dendrologicznych i innych przyrodniczych.

B. Teren obok rzeki Jeziorka, przejęty od Skarbu Państwa przez PGL LP

1. Obecne stanowiska pachnicy dębowej

Propozycje:

 • opracowanie raportu wraz z wymaganiami siedliskowymi dla odnalezionej pachnicy dębowej;
 • zgłoszenie odkrytych stanowisk do RDOŚ z wnioskiem o uwzględnienie przy wszelkich inwestycjach w sąsiedztwie 500 metrów od stanowisk;

2. Prace pielęgnacyjne leśników, po przejęciu lasu od Skarbu Państwa

Propozycje:

 • dalsza współpraca z dendrologiem oraz wymiana informacji z leśnikami;
 • uświadamianie społeczności lokalnej na temat wartości przyrodniczych i społecznych lasu, poprzez przygotowanie ulotki. Logotyp lasu i nazwa “Zawilcowo”.

3. Na jakiej podstawie leśnicy tną w obszarze przejętym od Skarbu Państwa, bez wskazówek gospodarczych nadanych przy projektowaniu obecnego PULu

Propozycje:

 • wniosek o opinię prawnika projektowego.

4. Kwestia wymagań pachnicy dębowej- prześwietlanie, zabiegi gospodarcze dla pachnicy jako cel hodowlany

Propozycje:

 • odnalezienie w literaturze, w tym podręcznika metodycznych ochrony gatunków Natura 2000, zagrożeń, wskazań ochronnych, biologii i siedliska gatunku;
 • zdobycie opinii ekspertów entomologów na temat potrzeby ochrony wszystkich starych drzew będących w zasięgu możliwej dyspersji osobników ze znanego stanowiska.

5. Założenie fundacji i wykupienie lasu. Powołanie rezerwatu “Zawilcowo” (pachnica, dzięcioły, nietoperze, sowy)

Propozycje:

 • odnalezienie funduszy UE na kupno gruntu po wcześniejszym uzyskaniu niezbędnych dokumentów (deklaracji) od PGL LP.

6. Plany modernizacji pobliskiej drogi

Propozycje:

 • monitoring postępowań administracyjnych;
 • monitoring wniosków i decyzji środowiskaowych w tym na odstępstwa od gatunków chronionych – Ekoportal.

Robocze zestawienie wątków spisanych z nagrania audio, wykonanego podczas wizyty u grupy AdkP

Polana dębów pomnikowych

 • w pobliżu tory kolejki,
 • po drugiej stronie fragmenty lasu z różnymi formami własności,
 • duże sosny uschnięte,
 • gmina przeprowadziła konsultacje dla tego terenu (po tej stronie drogi teren gminny) – w planach miał być park ekologiczny,
 • grupa AdkP nie chciała parku z nasadzeniami obcych gatunków,
 • we wcześniejszej kadencji była uchwałą gminy żeby to wykupić,
 • wnioski radnych o ekopark,
 • zagrożenie dla ekoparku: budżet: ławeczki, polbruk,
 • pomysł dla grupy: powołanie parku naturalnego z jedyną ingerencją: wyznaczenie granic i nadanie nazwy + fontanna/ rzeźba lub inny punkt centralny komponujący się ze starymi dębami. Koncepcja nic nie robienia ale wzmocnienia naturalności/dzikości poprzez dzikie ścieżki,
 • fragment grądowy z dużym udziałem sosny,
 • dużo starych pomnikowych dębów (powołane),
 • jaki pomysł na ten las: były badania hiropterologiczne, teren powiązany z lasem po drugiej stronie drogi i innymi działkami. Część działek jest prywatna, część gminna, część to PGL LP. Pomysł liderki: stworzyć fundację i wykupić te tereny,
 • stwierdzone dzięcioły czarne, 7 gatunków nietoperzy (obszary bliżej rzeki), puszczyki, nad Jeziorką 74 gatunki ptaków,
 • przy uspołecznieniu lasu- podszyt i runo byłyby zagrożone. Stworzyć nakładkę prawną bez ingerencji poprzez zabudowę rekreacyjną, nadać nazwę, wyznaczyć granice i przybić tabliczkę. Przy założeniu parkowym wszystkie drzewa od 1 do 20 roku życia mogą być wycięte,
 • po drugiej stronie są działki (w tym prywatne) o falistym ukształtowaniu terenu (wydmowe?),
 • obszar ten grupa chce połączyć w całość z aleją 7 kasztanów,
 • prośba do Ani- status prawny wszystkich działek ewidencyjnych Polany ze starymi dębami,

Teren obok rzeki Jeziorka, przejęty przez PGL LP od Skarbu Państwa

 • pas lasów do Jeziorki i aż do alei 7 pomników przyrody – kasztany,
 • jest to teren LP – teren został w 2022 r. przekazany pod zarząd LP,
 • grupa w tym roku zauważyła dużo drzew powyznaczanych do wycinki, ponoć na wniosek mieszkańca, który żądał wycinki drzew,
 • były podjęte prace – usuwanie chorych sosen ale też wielopienną czeremchę i olchę, którą udało się grupie wybronić (p. Gubała- leśniczy zostawił),
 • mieszkańcy zaalarmowali, że są jakieś wycinki, grupa pisała pisma i interwencję,
 • pytanie na jakiej zasadzie leśnicy tną bez PULu,
 • sukcesja leśnika w nowym lesie,
 • obecne stanowiska osmoderma eremita – 2 dęby i 1 dąb niepewny,
 • leśnicy wiedzą o pachnicy ale twierdzą że jak jest pachnica to trzeba prześwietlić las,
 • spór o pachnicę – jedna grupa twierdzi, że potrzebuje światła i słońca, prześwietlenia a druga grupa, że potrzebuje starego cienistego lasu. Moja teza, że jest to gatunek ekotonu- skraju starej puszczy. Dyspersja 300 m,
 • postulaty grupy: powołać rezerwat “Zawilcowo”, w całości ten kompleks leśny wykupić (pachnica, dzięcioły, nietoperze, sowy),
 • pomysł dla grupy na park kulturowy chroni walory związane z krajobrazem, kulturą przy udziale konserwatora zabytków,
 • projekt modernizacji drogi w sąsiedztwie- wylewanie asfaltu,
 • były plany wycinki drzew innych niż sosny: zagrażających, suchych,
 • grupa zaangażowała arborystę i ochroniła drzewa,
 • aktywność społeczna: mieszkańcy z psami,
 • w jednym miejscu zdegradowane runo, wydeptane – było tu składowisko drewna.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny