KOMENTARZE DO DRAFTU PISMA POWOŁUJĄCEGO GRUPĘ ROBOCZĄ – LASY WOKÓŁ GMINY PIASECZNO [21 listopada 2022]

[21 listopada 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Poniżej znajdują się komentarze do draftu pisma, zaproponowanego przez Nadleśnictwo Chojnów. Pismo leśników ma na celu sformalizowanie Grupy roboczej – lasy wokół Gminy Piaseczno.

Uwagi skupiają się na:

  • wzmocnieniu sprawczości strony społecznej zabierającej głos w imieniu mieszkańców;
  • złagodzenia wydźwięku niektórych waszych komentarzy, w celu zwiększenia szans na akceptację pisma przez Nadleśnictwo Chojnów i RDLP Warszawa;
  • wyraźnym oddzieleniu edukacji leśnej od edukacji ekologicznej/ na rzecz klimatu;
  • modyfikacji zapisów kagańcowych, jakie proponuje Nadleśnictwo Chojnów dla strony społecznej;
  • zawarciu zapisów dotyczących kontroli obywatelskiej zdefiniowanej w programach finansowych EOG;
  • modyfikacji limitu członków grupy w celu usprawnienia przyszłych spotkań;
  • ustaleniu zasady uzgodnienia agendy planowanych spotkań i miejsca spotkań Grupy roboczej;
  • ustaleniu sposobu komunikacji społeczeństwu, ustaleń podjętych przez Grupę roboczą.

Uwagi_151122_Powołanie-Leśnej-Grupy-Roboczej-Piaseczno_16.11.2022

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny