KOMENTARZE DO UPULU DLA LASU MIEJSKIEGO OLSZTYNA [10 grudnia 2022]

[10 grudnia 2022]

[Grupa Dolina Pasłęki]

Na waszą prośbę zostały przygotowane komentarze do aktualnego Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie na lata 2014- 2023.

Poprosiliście o następującą analizę:

Przeprowadzenie analizy następujących części UPUL oraz wnioski z analizy – przedstawienie błędów, nieścisłości, sprzeczności.

  • OPISANIE I ZESTAWIENIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU URZĄDZENIA LASU – od strony 30 do strony 40.
  • 1.4 PROGRAM OCHRONY PRZYRODY – od strony 41 do strony 93 (pominąć w analizie punkt 1.4.8 Ochrona wartości kulturowych).

Poniżej znajduje się plik, który zawiera 48 komentarzy odnoszących się do treści Planu:

1. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie_komentarze AG_0

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny