RAPORT Z AUDYTU SPOŁECZNEGO – Alarm dla klimatu Piaseczno [19 grudnia 2022]

[19 grudnia 2022]

[Alarm dla klimatu Piaseczno]

Raport z audytu społecznego przeprowadzonego w Nadleśnictwie Chojnów

Audyt społeczny jest pilotażowym autorskim pomysłem Fundacji Las Naturalny dopracowywanym od 2 lat. Dotychczas był przeprowadzony jedynie w Nadleśnictwie Giżycko. 7 grudnia, podczas wizyty u grupy Alarm dla klimatu Piaseczno, zebrane materiały pozwoliły na wykonanie kolejnego kroku w kierunku dopracowania pomysłu audytów społecznych.

Wyniki audytu społecznego:

  • 2 niezgodności;
  • 8 obserwacji;
  • 14 rekomendacji.

Wniesiono niezgodność 1- Niezgodność dotyczy niewłaściwej komunikacji planowanych prac gospodarczych ze stroną społeczną.

Wniesiono niezgodność 2- Rozwiązania podyktowane stronie społecznej przez stronę leśną w ramach długotrwałego dialogu, nie wykraczają w wystarczającym stopniu poza zakres już zaplanowanych prac leśnych. Zrealizowana rębnia IVD w niewystarczającym stopniu odbiega sposobem jej wykonania poza priorytety hodowlane, przewidziane do realizacji w aktualnym i poprzednim PULu. Zamiana cięć uprzątających IIIBU, na cięcia uprzątające IVDU zostały przeprowadzone w sposób niespełniający oczekiwań strony społecznej i niezgodnie zapisami zarządzenia 58, w kwestii zachowania krajobrazu leśnego, którego zapisy zgodnie z deklaracją- strona leśna aktualnie stosuje w niektórych przypadkach.

Raport zostanie wysłany do wszystkich stron, których dotyczył audyt.

Raport z audytu społecznego

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny