WYNIKI BADAŃ BOTANICZNYCH – Zielony Tenczynek [6 stycznia 2023]

[6 stycznia 2023]

[Zielony Tenczynek]

Informacja dla grupy Zielony Tenczynek

13 grudnia otrzymaliśmy ekspertyzę wykonaną na wasz wniosek.

Ekspertyza pn. „Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i cennych gatunków (rzadkich/chronionych) na terenie RDLP Kraków, Nadleśnictwa Krzeszowice, Leśnictwa Tenczynek w wybranych wydzieleniach leśnych (maks. 40 ha)”

Rezultaty badań:

  • spis florystyczny obejmujący 2 obszary i 24 punkty badawcze;
  • zinwentaryzowane leśne zbiorowiska
  • stanowiska 6 gatunków chronionych
  • stanowiska 5 gatunków inwazyjnych
  • zalecenia do ochrony

Ekspertyza Tenczynek

 

Wykonawca: ekspert zewnętrzny

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny