OPINIA NA TEMAT KWALIFIKACJI PRZEZ NADLEŚNICTWO GROTNIKI LASU PORSZEWICKIEGO, JAKO OBSZARU ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO [27 marca 2023]

[27 marca 2023]

[Inicjatywa Protest Porszewice]

Prośba o pomoc:

Zwracamy się do was z prośbą o interpretację pisma, które przyszło do nas dzisiaj z Nadleśnictwa Grotniki. Otóż 30.11 2022 roku wysłaliśmy wniosek do Nadleśnictwa o nadanie lasowi porszewickiemu statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej. Po naszych telefonach i prawie czterech miesiącach później otrzymaliśmy taką to odpowiedź- w załączeniu. Nie do końca rozumiemy, czy nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czy nie. Ponadto, czy, w razie gdyby las porszewicki miał taki status nadany, nie powinniśmy otrzymać jakiegoś dokumentu potwierdzającego jego nadanie?  Oprócz samej odpowiedzi na nasz wniosek, oczywiście. W załączeniu również przesyłam nasz wniosek. Będziemy wdzięczni za pomoc w odczytaniu sensu tego pisma. Pozdrawiamy serdecznie.

1.Pismo z dnia 10 lutego 2022 r. wysłane do Doroty Sujeckiej przez Nadleśnictwo Grotniki dotyczące wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. o udostępnienie danych dotyczących prac gospodarczych i listy najnowszych wydzieleń leśnych zawiera informację, „iż zgodnie z przyjętymi założeniami (strona 26 protokołu KZP, pkr. B 6) na obszarach intensywnego oddziaływania społecznego tj. na terenie miast lub terenach silnie zurbanizowanych dotyczy to m.in. również Konstantynowa Ł zamierzamy w miarę możliwości unikać planowania zrębów zupełnych oraz wycinki powierzchniowej w formie tzw. „gniazd”, tj. powierzchni do 0,50 ha. Preferowane będą cięcia jednostkowe, grupowe w celu inicjowania lub odsłaniania nowego pokolenia lasu, oraz usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi.

2.Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu z listopada 2021 r., gdzie na stronie 26 jest zapis o treści: „Na obszarach intensywnego oddziaływania społecznego, tj. na terenie miast lub terenach silnie zurbanizowanych dotyczy w szczególności kompleksów leśnych: „Malinka”, „Krogulec”, „Chełmy”, „Konstantynów”, „Sokolniki” oraz na terenie miasta Głowno w miarę możliwości unikać planowania zrębów zupełnych oraz wycinki gniazd. Należy preferować planowanie cięć jednostkowych, grupowych (np. Rb IVD) w celu inicjowania nowych, odsłaniania istniejących odnowień naturalnych lasu, nowego pokolenia lasu oraz usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi.

3.Wniosek z dnia 25 sierpnia 2022 r. wysłany 30 listopada 2022 r. przez Stowarzyszenie Protest Porszewice do Nadleśnictwa Grotniki o nadanie kompleksowi leśnemu Uroczysko Porszewice statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

4.Odpowiedź Nadleśnictwa Grotniki z dnia 23 marca 2023 r. na wniosek z 30 listopada 2022 r.

Odpowiedź:

Nadleśnictwo Grotniki w dniu 10 lutego 2022 r.  zadeklarowało, iż zgodnie z  przyjętymi założeniami (strona 26 protokołu KZP, pkr. B 6) na obszarach intensywnego oddziaływania społecznego tj. na terenie miast lub terenach silnie zurbanizowanych dotyczy to m.in. również Konstantynowa Ł zamierzamy w miarę możliwości unikać planowania zrębów zupełnych oraz wycinki powierzchniowej w formie tzw. „gniazd”, tj. powierzchni do 0,50 ha. Preferowane będą cięcia jednostkowe, grupowe w celu inicjowania lub odsłaniania nowego pokolenia lasu, oraz usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi.

Nadleśnictwo zakwalifikowało część oddziałów leśnych leśnictwa Smulsko do strefy zrównoważonego oddziaływania, w której wytyczne zarządzenia 58 są fakultatywne. Nadleśnictwo zadeklarowało, że pozostałe oddziały leśne w leśnictwie Smulsko, zostały zakwalifikowane do strefy intensywnego oddziaływania społecznego dla której wytyczne zarządzenia 58 wdraża się obligatoryjnie. Stwierdzenia nadleśnictwa mają charakter wstępny, niewiążący, zostały przygotowane samodzielnie przez leśników na potrzeby zaprojektowania wskazówek gospodarczych i zapewne zostały skierowane do Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w celu opracowania w terenie konkretnych wskazań gospodarczych. Tym samym inicjatywa społeczna w procedurze wyznaczania lasów społecznych została przejęta przez leśników, którzy sami zdefiniowali potrzeby społeczne, zmapowali je i wysłali do BULiGL w celu zaprojektowania wskazówek gospodarczych.

Jeśli Nadleśnictwo w tej chwili samodzielnie bez konsultacji w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy przygotowuje gotowe obszary oddziaływania społecznego, to znaczy, że będą one poddane konsultacji i modyfikacji albo w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy albo przy procedowaniu i konsultowaniu samego PUL.

W tej chwili należałoby sporządzić własną listę obszarów oddziaływania społecznego i wysłać ją do BULiGL, tak samo jak zrobili to leśnicy. BULiGL jest tak samo uprawnione do przyjmowania propozycji społeczeństwa co propozycji leśników. Ta praktyka wysyłania danych do BULiGL jest akceptowana przez pracowników BULiGL.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny