PLAN SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO U GRUPY LAS WIĄCZYŃSKI [24 marca 2023]

ASCII Kolor stitching | 2 pictures | Size: 5496 x 2748 | Lens: Fisheye | RMS: 3.27 | FOV: 360.00 x 180.00 ~ 0.00 | Projection: Spherical | Color: None |

[24 marca 2023]

[Las Wiączyński]

Szkolenie indywidualne u grupy Las Wiączyński

5 kwietnia 2023 r.9.00 – Usługi ekosystemowe lasu jako fundament do zbudowania postulatów bazujących na potrzebach społecznych [stacjonarne, prezentacja];

11.00 – Jak przeanalizować projekt PUL i wystosować skuteczne postulaty [stacjonarnie, prezentacja];

13.00 – Omówienie rekomendacji udzielonych po I szkoleniu indywidualnym. Jak zaplanować stopniową realizację udzielonych rekomendacji [stacjonarnie, prezentacja].

16.00 – Koniec.

 

Prowadzący: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny