INTERAKTYWNA MAPA CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO – Wszystkie grupy [5 maja 2023]

[5 maja 2023]

[Wszystkie grupy]

Powstała interaktywna mapa charakterystyki środowiska, przygotowanej w ramach raportu oceny oddziaływania dla Przedsięwzięcia Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

  • Mapa zawiera wszystkie 56 warstw przestrzennych obrazujących obszary badań oraz wyniki badań, stanowiące załączniki do Tomu III raportu.
  • Warstwa ptak_pft została dodatkowo podzielona na 23 osobne warstwy, ze względu na ograniczenia platformy ArcGIS Online.
  • Dodano 9 osobnych warstw serwerowych WMS (Web Map Service), pomocnych w wykonywaniu analiz przestrzennych wpływu przedsięwzięcia na elementy środowiska, własność prywatną, strukturę rozmieszczenia i właściwości lasów.

Link do mapy: https://arcg.is/1vriKT

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny