MAPA INTERAKTYWNA NADLEŚNICTWA BRZEZINY – Las Wiączyński [4 maja 2023]

[4 maja 2023]

[Las Wiączyński]

Zgodnie z ustaleniami, została wykonana interaktywna mapa nadleśnictwa Brzeziny.

Mapa ma być uzupełniana o zasoby lokalnych ekspertów.

Mapa zawiera 60 warstw tematycznych, pomocnych w analizach przestrzennych służących poszukiwaniu cennych fragmentów starych lasów oraz zgrupowań i pojedynczo występujących drzew o rozmiarach pomnikowych.

Link do mapy: https://arcg.is/1KnCWb0

 • Granice Nadleśnictwa Brzeziny (BDL2023);
 • Granice leśnictw (BDL2023);
 • Wydzielenia leśne 1 (BDL2023);
 • Wydzielenia leśne 2 (BDL2023);
 • Wydzielenia leśne 3 (BDL2023);
 • Lśw – las świeży (BDL2023);
 • LMśw – las mieszany świeży (BDL2023);
 • Lw – las wilgotny (BDL2023);
 • LMw – las mieszany wilgotny (BDL2023);
 • LMb – las mieszany bagienny (BDL2023);
 • Bśw – bór świeży (BDL2023);
 • BMśw – bór mieszany świeży (BDL2023);
 • BMw – bór mieszany wilgotny (BDL2023);
 • BMb Bb – bór mieszany bagienny i bór bagienny (BDL2023);
 • Ol – ols (BDL2023);
 • OlJ – ols jesionowy (BDL2023);
 • Siedliska leśne naturalne N1 N2 (1) (BDL2023);
 • Siedliska leśne naturalne N1 N2 (2) (BDL2023);
 • Siedliska leśne zniekształcone Z1 (BDL2023);
 • Siedliska lesne zdegradowane D1 (BDL2023);
 • Gospodarstwo specjalne (BDL2023);
 • Gospodarstwo ochronne (BDL2023);
 • Gospodarstwo zrębowe (BDL2023);
 • Gospodarstwo zrębowo przerębowe (BDL2023);
 • Lasy ochronne – warstwa 1 (1) (BDL2023);
 • Lasy ochronne – warstwa 1 (2) (BDL2023);
 • Lasy ochronne – warstwa 2 (BDL2023);
 • Lasy ochronne – warstwa 3 (BDL2023);
 • 9170 – grądy środkowo europejskie i subkontynetalne (BDL2023);
 • 9190 – Kwaśne dąbrowy (BDL2023);
 • 9110 – Kwaśne buczyny (BDL2023);
 • 91P0 – Jodłowy bór świętokrzyski (BDL2023);
 • 91D0- bory bagienne (BDL2023);
 • 91I0 – Ciepłolubne dąbrowy (BDL2023);
 • 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (BDL2023);
 • Drzewostany 90- 134 lata (BDL2023);
 • Drzewostany 137 – 204 lata (BDL2023);
 • Drzewostany sosnowe 137- 204 lata (BDL2023);
 • Drzewostany jodłowe 137- 204 lata (BDL2023);
 • Drzewostany dębowe 137- 204 lata (BDL2023);
 • Drzewostany bukowe 137- 204 lata (BDL2023);
 • Stare drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w lesie – Buk (BDL2023);
 • Stare drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w lesie – Dąb (bez 4 wydzieleń) (BDL2023);
 • Stare drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w lesie – Grab (BDL2023);
 • Stare drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w lesie – Jodła (bez 2 wydzieleń) (BDL2023);
 • Stare drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w lesie – Lipa (bez 1 wydzielenia) (BDL2023);
 • Stare drzewa występujące pojedynczo lub miejscowo w lesie – Sosna (bez 5 wydzielenia) (BDL2023);
 • Rębnie I (BDL2023);
 • Rębnie II (BDL2023);
 • Rębnia IIIB (BDL2023);
 • Rębnia IIIA (BDL2023);
 • Rębnia IIIAU (BDL2023);
 • Rębnia IIIBU (BDL2023);
 • Rębnia IVD (BDL2023);
 • Rębnia IVDU (BDL2023);
 • Korytarze ekologiczne (GDOŚ2023);
 • Obszary wodno- błotne chronione konwencją RAMSAR (GDOŚ 2023);
 • Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Usługa przeglądania (WMS) hipsometrii NMT o dynamicznej skali barw;
 • Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ2023).

https://arcg.is/00fzji

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny