Plan szkoleń indywidualnych – Inicjatywa Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy [23 maja 2021]

[23 maja 2021]
Plan szkoleń indywidualnych – Inicjatywa Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy
29.V – Szkolenie teoretyczne
9.00 – Wykorzystanie Standardu FSC w działaniach strażniczych (1h.)
10.00 – Prezentacja – Ekosystemy leśne – siedliska przyrodnicze Natura 2000 (1h.)
11.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne i tabele Banku Danych o Lasach. Analiza informacji potrzebnych do ochrony lasu. Wspólne budowanie „Bazy danych wartości przyrodniczych” w programie QGIS (4 h.)
15.00 – Działanie i administrowanie platformą ARCGIS Online. Przekazanie interaktywnej mapy do administrowania przez inicjatywę RKW(2h.)
17.00 – Koniec
30.V – Szkolenie praktyczne
10.00 – Mszaki, rozpoznawanie wartości przyrodniczych, ekosystemy leśne (4h.)
14.00 – Koniec
Aktualizacja Teczki Projektowej Inicjatywy Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy do wersji 3.7
  • dodano do folderu: “6_WSPARCIE W PROJEKCIE” > “1_Plan wsparcia” > folder o nazwie “Druga wizyta – plan szkoleń indywidualnych”.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”